Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Вторник, 22 октомври, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА arrow За центъра
За центъра
Каква е разликата между имитация и подражание? Печат Е-мейл

Мариела Добрева

Все по-често в интернет пространството се срещат статии, в които е заложена идеята за важността на поведението на родителите, тъй като децата, в най-общ смисъл, „имитирайки ги“, израстват като тях. В други публикации се среща терминът „подражание“, използван в същия контекст. Но, рядко намирам имитацията и подражанието заедно, ръка за ръка. Като че ли едното иззема функцията на другото и се избира спрямо това, кое звучи по-благозвучно на автора. А всъщност, вниквайки в дълбочината на двата термина, можем да открием съществена разлика, която да подпомогне наблюденията ни върху децата.

Продължава...
 
За връзката между самостоятелността и речта Печат Е-мейл

Ирена Киркова

Съставяйки своя индивидуален план за работа, ние, специалистите, работещи с деца, сме поставени в ситуация, в която е нужно да преценим какви задачи да заложим, съобразявайки се с индивидуалните потребности и сигнали, които детето подава, с неговите интереси и характерови особености; да преценим дали заложеният времеви интервал е достатъчен за изпълнението им. За да отговорим на всички тези условия, е необходимо да познаваме добре начина, по който функционира детската психика, характеристиката на възрастовия период, както и конкретния проблем, над който ще работим. Колкото по-голяма яснота имаме, толкова по-адекватна ще е преценката ни, а оттук и увереността в работата. За целта е нужно да анализираме проблема, тоест да го отделим от цялото и да го изучим. На тази основа, да определим и начините, по които ще въздействаме.

Продължава...
 
Детското непослушание - вродено или изградено? Печат Е-мейл

Мариела Добрева

Всеки един от нас е бил свидетел или има опит в ситуации, в които детето крещи и се тръшка, защото иска да получи или направи нещо, което не му е позволено. Но, в това ли се изразява всъщност детското непослушание? В тълковния речник като „непослушен“ е определен този, който не изпълнява волята на другите. Но, както ние имаме очаквания детето да удовлетворява нашите желания, да е спокойно и да не ни създава проблеми, то също има своите желания, които очаква да бъдат удовлетворени от нас. И така, непослушанието всъщност се ражда между сблъсъка на нашите желания с тези на детето.

Продължава...
 
Етапи на говорно и езиково развитие Печат Е-мейл
Етапи на говорно и езиково развитие
Продължава...
 
Случай от психоаналитичната практика - 6 Печат Е-мейл

Момче на четири години, от първи и единствен брак на родителите. Има сестра, която е с четиринадесет години по-голяма от него. Родителите са с доста добър социален статус, като и двамата работят на престижни обществени позиции. Детето посещава масова детска градина.

Продължава...
 
Защо повече от аутистичните деца са от семейства с висок социален статус? Печат Е-мейл

Ирена Киркова

За да се отговори адекватно на този въпрос, първо е нужно да разберем какво се има предвид под «семейство с висок социален статус». В него родителите заемат важни и отговорни постове, ползват се с уважение в обществото, а позицията, на която се намират вдъхва респект. Това са хора, които заемат отговорни длъжности, от решенията им зависят живота и благото на много хора. Личности с богата обща култура и разностранни интереси, за които малко или много се предполага, че са намерили своето място в социума.

Продължава...
 
Колко време се работи с родители и деца? Печат Е-мейл

Нина Станчева

Изхождайки от причините и характеристиките на състоянието аутизъм, трябва да се отбележи, че психотерапевтичната работа с децата и родителите протича паралено. Основното цел при децата е извеждането им от това състояние, адаптацията и социализацията им. Методиката за всяко дете е индивидуална, съобразена с интересите му във вид на игра. Основната цел при е.

Продължава...
 
Случай от психоаналитичната практика - 5 Печат Е-мейл
Момче на седем години със заявен проблем от родителите страх да остане само.
Майката има тежка бременост с опити за спонтанен аборт, като последните месеци прекарва в болнично легло, с цел задържане на плода.
Продължава...
 
Случай от психоаналитичната практика - 4 Печат Е-мейл
Момче на четири години и половина е доведено от родителите си, които заявяват проблем – аутистично поведение и липса на реч.
Детето е родено нормално от нормално протекла бременост на майката.
Продължава...
 
Случай от психоаналитичната практика - 3 Печат Е-мейл

Става дума за момче на две години и шест месеца, от първи брак на родителите. Има брат, на шестмесечна възраст. Бащата работи, като работата му е свързана с чести отсъствия от вкъщи за по няколко дни, а майката е поела грижите по отглеждането на момчетата. Проблемът, който тя заяви при постъпване в Центъра бе силна агресия, съчетана с хиперактивно поведение. Проявява се най-силно към бебето – иска да го изхвърлят през балкона, на няколко пъти прави опити да бутне количката по стълбите. Обекти на тази агресия са и околните, в моменти, когато откажат да задоволят конкретна негова потребност. Хиперактивността отново води своето начало след раждането. Преди това момчето е описвано като по-палаво, но в границите на нормалното за възрастта.

Продължава...
 
Случай от психоаналитичната практика-2 Печат Е-мейл

Става дума за момче на две години и пет месеца; единствено дете в семейството, от първи брак на родителите. Те са с добър социален статус, като към момента бащата работи, а майката е поела грижите по детето.

Продължава...
 
Случай от психоаналитичната практика-1 Печат Е-мейл

Момче на две години и четири месеца посети детския център със съмнение за аутизъм.
Детето е нормално родено, без физиологични увреждания. До първата година не се наблюдава забавяне в психичното и физиологичното развитие. Казва първите си думи около осмия месец, прохожда към първата година.
Продължава...
 
Аутизмът - болест или психично състояние? Печат Е-мейл
Много от специалистите, занимаващи се с проблема, споделят мнението, че аутизмът е болест и насочват своята работа в тази насока. Причините, според тях, е генетична увреда, с коато са се родили, и, която не може да се отстрани (досега няма научнообосновано доказателство, че аутизмът е генетично разстройство, както не е открит и генът, който го причинява), определени ваксини, задължителни за подрастващите деца (до днес няма събрани научни доказателства за връзка между ваксините за дребна шарка, заушка и рубеола) и др. Посоката на действие в такъв случай е приспособяването на децата към заобикалящата ги среда в състоянието, в което са, подпомагането на тяхното съществуване (приучаване към подаване на различни сигнали, свързани с тяхните потребности, назначаване на социален асистент и др.) без да се търсят алтернативи за преодоляване. Децата се подлагат на различни диети или медикаментозно лечение. Резултатът обаче, е трагичен.
Продължава...
 
Какъв е подходът при децата аутисти? Печат Е-мейл
Подходът, ако може да се определи такъв, е като при всяко дете – във вид на игра, базирайки се на моментния интерес и поставяйки го в позицията на голямо. В практиката всеки специалист използва различни подходи, изхождайки от причината за състоянието на аутизъм. В нашата работа, стъпвайки на основата, че аутизмът е следствие на нарушена емоционална връзка между майка и дете, ние прилагаме психоаналитичния подход. Това означава, че причината е психична, а не физиологична, което определя и начина, по който се работи с детето.
Продължава...
 
Откриването Печат Е-мейл
ОТКРИВАНЕТО

На 15.06.2008 г. в гр.Варна отвори врати ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА, имащи проблеми в аутистичния спектър.
Продължава...
 
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |