Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 18 януари, 2020 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Д arrow ЛА­КЪТ (БОЛ­КА)
ЛА­КЪТ (БОЛ­КА) Печат Е-мейл
16 апр 2011

Тъй ка­то ла­къ­тят се явя­ва част от ръ­ка­та, виж ста­ти­я­та РЪ­КА (БОЛ­КА). Съ­щес­т­ву­ва и из­раз “да дър­жиш лак­ти­те си сво­бод­ни”, то­ест да имаш сво­бо­да на дейс­т­вие, а са­мо ду­ма­та “ла­кът” в ми­на­ло­то е оз­на­ча­ва­ла още и мяр­ка за дъл­жи­на. Сле­до­ва­тел­но, бол­ка­та в ла­къ­тя го­во­ри за то­ва, че на чо­век на му дос­ти­га прос­т­ран­с­т­во, за да дейс­т­ва сво­бод­но, че не мо­же да се раз­вих­ри. Той се сдър­жа и се нап­ря­га от страх да не изос­та­не или да не се ока­же при­тис­нат в ъгъ­ла. Не­об­хо­ди­мо е да се от­пус­не и спо­кой­но да за­е­ма сво­е­то прос­т­ран­с­т­во. Ако бол­ка­та в ла­къ­тя е пре­диз­ви­ка­на от счуп­ва­не, виж ста­ти­я­та СЧУП­ВА­НЕ.

 
< Предишна
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |