Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 08 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow ЧЛЕНСТВО
Членство Печат Е-мейл

Бланка за членство

Бланка CVИзвадка от Устава и Правилника за вътрешен ред
Членство
във фондация „Българска школа по психоанализа”

1.Член на фондация БШПА може да бъде всеки, който споделя възгледите и нитересите на организацията, има интерес към психологията и в частност към психоанализата. Участва активно на доброволен принцип в дейността на организацията. Плаща редовно членски внос в размер, определен от самия него.

2. Член на фондация БШПА може да бъде физическо или юридическо лице, представено чрез един представител.

3. Членството в БШПА е организирано по следния начин: кандидат член, член и почетен член.

4. Членството във фондация БШПА е изградено на доброволен принцип и размерът на членския внос се определя от самия член, като той не може да бъде по-нисък от 10.00 лева – максимума е неограничен.

5. Членове на фондацията могат да бъдат и родители на деца, получаващи психолого-педагогическа помощ, като размерът на членският внос не може да бъде по-малък от разходите на фондацията по осъществяване на тази дейност за всяко дете. Максималният размер е неограничен.

Кандидат член
І. Общи условия

7. Приемането за кандидат член на фондацията става след попълване на молба по образец и представяне на автобиография.

8. След получаване на молбата се насрочва събиране на УС и разглеждането й.

9. В едномесечен срок се представя на Общото събрание предложение за приемане или отхвърляне на кандидатурата. На Общото събрание присъства и кандидата, с когото се провежда събеседване.

10. Гласуването е в деня, в който заседава Общото събрание.

11. Кандидат член на фондацията може да стане редовен член след като е изпълнил изискванията за редовен член, но не по-рано от две години.

12. Всеки кандидат член, отговарящ на условията за редовен член, подава молба до УС.

13. При неплащане на три членски вноски, без значение на тяхната последователност, същият се изключва без за това да се свиква Общо събрание.

ІІ. Права и задължения на кандидат члена
1. Права

1.1. Всеки кандидат член има право да посещава мероприятията на БШПА и да участва на доброволен принцип в тях.

1.2. Ползва отстъпки от платените мероприятия като процент от месечния членски внос. Например: Членски внос 10.00 лв., ползва 10% отстъпка.

1.3. Ползва библиотеката без да заема литература за домашно ползване.

1.4. Публикациите в списания и сборници са безплатни.

1.5. При покриване на минимумите кредити получава право, след изтичане на две годишния срок, да кандидатства за редовен член.

1.6. При участие на мероприятия организирани от БШПА извън страната и заявено от него участие, присъства по реда на т.2.2.

2. Задължения

2.1. Плащане редовно на членски внос, определен от кандидат члена.

2.2. При участие на мероприятия, организирани от БШПА извън страната и заявено от него участие, покрива сам разходите по престоя и пътуването.

2.3. При участие на мероприятия, организирани от БШПА, участва доброволно.

2.4. Участва с публикации за списанията издавани от БШПА на семинари и конференции, организирани от БШПА.

2.5. По свое желание и по всяко време, след получаване на молба за прекратяване на членство, всеки член може да напусне организацията, ако не е материално обвързан с дейността й. В противен случай се спазват правилата по КТ.

ІІІ. Редовен член
1. Права

1.1. Всеки редовен член има право да посещава мероприятията на БШПА и да участва в тях.

1.2. Ползва отстъпки от платените мероприятия като процент от удвоения месечен членски внос. Например: Членски внос 10.00 лв., ползва 20% отстъпка.

1.3. Ползва библиотеката като може да заема литература за домашно ползване.

1.4. Публикациите в списания и сборници са платени (получава хонорар).

1.5. При участие на мероприятия организирани от БШПА извън страната и заявено от него участие, присъства като ползва пътни и квартирни средства.

1.6. Участието в мероприятията провеждани от БШПА в страната е безплатно.

1.7. Членство във фондация БШПА е привилегия при назначаване на работа в структурите на организацията, ако в нея има специалист в дадената област или направление.

1.8. Членството дава право за процентно увеличение на основната заплата над минималния осигурителен праг за специалността.

1.9. Членството дава право при работа по програми за участия в тях.

1.10. Юридическите лица, представени чрез своя предтавител, членове на фондация БШПА участват като партньори.

1.11. Юридическите лица, членове на фондацията БШПА, получават безплатни консултации до размера на членския внос.

1.12. Членове на фондацията могат да получават психологична и социална помощ до размера на членския си внос.

1.13. По свое желание и по всяко време, след получаване на молба за прекратяване на членство, всеки член може да напусне организацията, ако не е материално обвързан с дейността й. В противен случай се спазват правилата по КТ.

1.14. При неплащане на три членски вноски, без значение на тяхната последователност, същият се изключва без за това да се свиква Общо събрание.

1.15. Безплатно ползване на почивната база - според правилника за вътрешения ред.

1.16. Ползване на допълнителни финансови стимули при работа в структурата на БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА, извън тези, упоменати в КТ - според правилника за вътрешения ред.

1.17. Ползване на безплатни медицински и стоматологични услуги за членовете на школата и техните семейства до първа линия - според правилника за вътрешения ред.

1.18. Безплатно ползване на вътрешно-фирмения транспорт.

2. Задължения

2.1. Плащане редовно на членски внос, определен от редовният член.

2.2. При участие на мероприятия организирани от БШПА извън страната и заявено от него участие, покрива сам разходите по престоя и пътуването.

2.3. При участие на мероприятия, организирани от БШПА, участва доброволно.

2.4. Участва с публикации за списанията издавани от БШПА, на семинари и конференции организирани от БШПА.

ІІІ. Почетен член

Присъжда се за особени заслуги към психологията и в частност към дейността на БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА, като се ползва с всички привилегии.

 
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |