Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Сряда, 18 септември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow У arrow БЕЗ­СЪ­НИЕ
БЕЗ­СЪ­НИЕ Печат Е-мейл
14 апр 2011
Без­съ­ни­е­то е на­ру­ше­ние на съ­ня, при ко­е­то се из­ме­ня как­то не­го­во­то ка­чес­т­во, та­ка и про­дъл­жи­тел­ност­та му. Из­с­лед­ва­ни­я­та на пси­хо­ло­зи­те по­каз­ват, че хо­ра­та, стра­да­щи от без­съ­ние, обик­но­ве­но про­я­вя­ват сил­на емо­ци­о­нал­ност и без­по­койс­т­во. Про­че­те­те ста­ти­я­та БЕЗ­ПО­КОЙС­Т­ВО и ще си изяс­ни­те раз­ли­ка­та меж­ду чув­с­т­ви­тел­ност и емо­ци­о­нал­ност. Ако чо­век вяр­ва в то­ва, че нощ­та е най-доб­рият съ­вет­ник, въз­мож­но е без­по­койст­во­то, при­със­т­ва­що в днев­ния му жи­вот, да му пре­чи да зас­пи и на­ме­ри пра­вил­но­то ре­ше­ние. Той тряб­ва да про­у­мее, че всъщ­ност съ­нят е най-доб­рия съ­вет­ник.
 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |