Who's here?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Our Banner

Психология журнал
вземи кода
Tuesday, 22 October, 2019
EnglishБългарски
Username
Password
Remember me   Lost Password?
Home arrow СОМАТИКА arrow У arrow БО­ЛЕСТ НА МЪР­ФАН
БО­ЛЕСТ НА МЪР­ФАН Print E-mail
четвъртък, 14 април 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

То­ва е фа­мил­но, пре­да­ва­що се по нас­лед­с­т­во за­бо­ля­ва­не, при ко­е­то се за­ся­гат елас­тич­ни­те влак­на на съ­е­ди­ни­тел­на­та тъ­кан. Не­гов ос­но­вен сим­п­том се явя­ва не­ес­тес­т­ве­но ви­со­кия ръст, сла­би­те и не­ес­тес­т­ве­но дъл­ги ръ­це с не­до­раз­ви­та мус­ку­ла­ту­ра и де­фор­ми­ра­ни кит­ки – та­ка на­ре­че­ни­те “па­я­ко­ви пръс­ти”. Ли­це­то съ­що е удъл­же­но, но­сът е го­лям и с гър­би­ца. Виж ста­ти­я­та ВРО­ДЕ­НИ ПО­РО­ЦИ.

 
< Prev   Next >
EnglishБългарски
  Web Site optimization- DOBG |