“Хората са силни, докато застъпват силна идея. Те се превръщат в безсилни, когато ѝ се противопоставят.” Зигмунд Фройд

КАКВО ПРАВИМ ...

Консултативен център

   Българска школа за психоанализа провежда консултативни услуги на възрастни хора, които изпитват затруднения в своето личностно, семейно и/или професионално развитие. 

консултативен център
Детски център

Детски консултативен център

   В Центъра за работа с деца към Българска школа за психоанализа се работи с деца с изоставане в развитието, хиперактивност, аутизъм, агресивно поведение, проблеми в общуването и социализацията и други.

Семинари, курсове и обучения

   Българска школа за психоанализа провежда разнообразни семинари, курсове и обучения в сферата на психологията и психоанализата.

Обучения

Някои наши участия

varna-interview

Интервю за телевизията на МУ Варна

на тема “Детето и синдромът на родителското отчуждение“.

академиа

Уебинар в „Академия за родители“

нa тема “Психология на отчуждаващия родител”.

тя

Участието  във формата “Тя във Варна”

Формат за дейните жени в град Варна.

СЪБИТИЯ

  Българска школа за психоанализа организира теоретико-практически курс по психоанализа. Темите, които ще се разгледат, са: 

курс за работа с деца аутисти

   Българска школа за психоанализа организира курс за работа с деца аутисти. Темите, които ще се разгледат, са:

курс за работа с деца с хиперактивност

  Българска школа за психоанализа организира курс за работа с деца с хиперактивност. Темите, които ще се разгледат, са:

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?