“Хората са силни, докато застъпват силна идея. Те се превръщат в безсилни, когато й се противопоставят.” Зигмунд Фройд

КАКВО ПРАВИМ ...

Консултативен център

Българска школа за психоанализа провежда консултативни услуги с хора, които изпитват затруднение в своето личностно, семейно или професионално развитие.

консултативен център
Детски център

Детски консултативен център

Центърът за работа с деца към Българска школа за психоанализа е създаден през 2007 година.

Обучения

Българска школа за психоанализа провежда разнообразни обучения в сферата на психологията и психоанализата.

Обучения

СЪБИТИЯ

Българска школа за психоанализа организира теоретико-практичен курс по психоанализа. Темите, които ще се разглеждат, са :

курс за работа с деца аутисти

Българска школа за психоанализа организира курс за работа с деца аутисти. Темите, които ще се разгледат, са:

курс за работа с деца с хиперактивност

Българска школа за психоанализа организира курс за работа с деца с хиперактивност. Темите, които ще се разгледат, са:

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС...