Защо е нужно да бъдем авторитетна фигура за нашето дете?

You are currently viewing Защо е нужно да бъдем авторитетна фигура за нашето дете?

В настоящата статия ще разгледам предимствата на авторитетната фигура на родителя.

Авторитетният стил на родителстване предполага възпитание, обвързано с чувства на любов, подкрепа, сигурност, разбиране, задоволяване на потребностите на детето и т.н. Безспорен е фактът, че всеки родител желае най – доброто за детето си. Но дали са ефикасни и правилни методите, чрез които изпълнява това свое силно желание?

Понякога, в стремежа да задоволят потребностите на своето дете, някои родители не усещат, че са преминали в позицията на либералният родител, който презадоволява, свръхобгрижва и не може да поставя граници. Един от възможните резултати от подобен тип отношения между родител – дете се изразява в невъзможността на възрастния да овладява детския инат и глезене. Така контролът на ежедневието, който е нужно да се осъществява от родителя, се поема от детето.

Възможен е и обратният вариант – в стремежа да научи детето на ред, дисциплина и самостоятелност, той да премине в позицията на авторитарният родител, който в много случаи поставя правила и „сурови“ наказания за неизпълнението им. В резултат на това детето изпълнява очакванията, но често поради страх и тревожност от евентуалните наказания. Този стил на родителстване само налага. Възрастният рядко е способен да отчита правилно актуалните потребности, чувства и емоции у своето дете.Единственият функционален стил за успешното детско развитие е авторитетният.

Да бъдеш авторитетен родител, най – общо казано, обхваща следните умения:- да отчиташ какви са потребностите на детето, както и да предлагаш адекватните начини за тяхното задоволяване; – да показваш загриженост, любов, подкрепа, разбиране и приемане на чувствата и емоциите, които детето изпитва в даден момент; – да отделяш време само за вас, в което взаимно да се наслаждавате на любимите ваши игри и занимания;- да се отнасяш към детето като към голям – децата обичат да се чувстват големи; – да поставяш ясни правила, които е необходимо да бъдат постоянни и да се спазват, за да има полза от тях. За тяхното неспазване да има конкретни последствия;- да насърчаваш самостоятелността у своето дете, която се изразява в следните аспекти: хигиенни и трудови навици, които да са съобразени със съответния възрастов период от детското развитие. Към самостоятелността се включва и насърчаването на детето само да търси решение на дадена проблематична ситуация, която възниква в ежедневието му. Чрез търсенето на алтернативни решения, то усвоява умението да проявява креативност.

В резултат на това се развива самостоятелността на психичния процес мислене;- да даваш на детето правото да прави избори, съобразени с етапа на развитието му. Когато децата правят избори се учат да понасят последствията за тях, което от своя страна изгражда тяхната отговорност. Това представлява в най – общ план образът на авторитетния родител. Като резултат от гореописаните умения, детето израства в една сигурна и подкрепяща семейна среда, което е от фундаментално значение за неговото успешно физическо, психическо, емоционално и социално развитие. Изграждат се положителни личностни качества, умения и навици. Това, от своя страна, е една стабилна предпоставка за качеството на бъдещите отношения, в които предстои да влиза вече порасналото дете.

0 0 Гласувайте.
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Зреди всички коментари