Имплементиране на качествен анализ на съдържанието в произведения от художествената литература в аудио-формат, по отношение на срещащата се в тях психопатология

You are currently viewing Имплементиране на качествен анализ на съдържанието в произведения от художествената литература в аудио-формат, по отношение на срещащата се в тях психопатология

Явор Ченков, УМБАЛ „Св.Марина“ – Варна, Медицински университет – Варна

   Анализът на съдържанието (англ: content analysis) представлява емпиричен метод за количествено и качествено анализиране на текстове в писмени (Horton, N. S, 1986), видео (Schneider, J. 1993; Alexander B Barker, John Britton et. Al, 2019), звукови, и др. формати, чиято цел е достигане до умозаключения и правене на изводи за различни връзки и модели в изследваните текстове.

    Един от най-изчерпателните научни трудове, описващ детайлно историята, развитието, компонентите и различните техники на анализа на съдържанието е четвъртото издание на Клаус Крипендорф – „Content Analysis: an introduction to its methodology“ (виж референциите). В него са разгледани и други важни аспекти като валидността и надеждността на различните техники, както и възможността за имплементиране на компютърно-асистирани методи за анализ на съдържанието.

    Настоящият доклад представлява своеобразен опит за кратък качествен анализ на съдържанието на 14 български и чуждестранни литературни произведения, репрезентиращ наличието на различни психопатологични симптоми, синдроми и цели нозологични единици у героите в техния сюжет. За рефериране на потенциално появяващите се психопатологии е приложена най-често използваната понастоящем класификационна система в света – МКБ (Международна класификация на болестите, 10-та ревизия).

      Цели

   Основната цел на проучването е да се установи до каква степен може да се определи в аудио текст наличието на дадени критерийни единици (в случая – психопатологични симптоми, синдроми и цели нозологии) и  каква е общата им честота на поява в известни произведения от българската и световна художествена литература. По този начин може да се определи и до каква степен имплементирането на подобна методология за анализ на съдържанието на средновековни и древни книги и ръкописи, включително и в стандартен хартиен формат, би могла да помогне за допълване на историческото познание за съответните избрани категории. Това, от своя страна, ще разшири научните ни данни за възникването, динамиката и еволюцията на психопатологичните категории през вековете, което пък би могло да бъде предпоставка за адекватното им лечение и профилактика в настоящето.

    Друга цел на проучването е да се установи какво количество книги в аудио формат биха могли да бъдат изслушани за период от шест месеца, отделяйки определено и относително константно време всяка седмица за целия посочен период.

0 0 Гласувайте.
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Зреди всички коментари