Българска школа за психоанализа

Анализ на съдържанието (англ: content analysis) е емпиричен метод за количествено и качествено анализиране на текстове в писмени, звукови и др. формати. Целта е да се достигне до умозаключения за различни връзки и модели в изследваните текстове.

Един от най-изчерпателните научни трудове, описващ детайлно историята, развитието, компонентите и различните техники на анализа на съдържанието е четвъртото издание на Клаус Крипендорф – „Content Analysis: an introduction to its methodology“. Там са разгледани и други важни аспекти като валидността и надеждността на различните техники. Също така – възможността за имплементиране на компютърно-асистирани методи за анализ на съдържанието.

Настоящият доклад е опит за кратък качествен анализ на съдържанието на 14 български и чуждестранни литературни произведения. Те показват наличието на различни психопатологични симптоми, синдроми и цели нозологични единици у героите. За рефериране на потенциално появяващите се психопатологии е приложена най-често използваната понастоящем класификационна система в света – МКБ (Международна класификация на болестите, 10-та ревизия).

Цели

Основната цел на проучването е да установи до каква степен може да се определи в аудио текст наличието на дадени критерийни единици. В случая – психопатологични симптоми, синдроми и цели нозологии. Допълнителна –  каква е общата им честота на поява в известни произведения от българската и световна художествена литература. Така може да се определи и до каква степен имплементирането на подобна методология за анализ на средновековни и древни книги и ръкописи, включително и в стандартен хартиен формат, може да помогне за допълване на историческото познание за съответните категории. Това ще разшири научните данни за възникването, динамиката и еволюцията на психопатологичните категории през вековете. Тези знания биха могли да са предпоставка за адекватното им лечение и профилактика в настоящето.

Друга цел е да се установи какво количество книги в аудио формат могат да се изслушат за шест месеца. За целта е отделяно относително константно време всяка седмица.

Явор Ченков, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Медицински университет – Варна

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Явор Ченков

Явор Ченков

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X