Българска школа за психоанализа

Анита Иванова

Анита Иванова е психолог в Детски консултативен център към ,,Българска школа за психоанализа“ .

Академично образование: през 06.2023 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.  През 06.2023 година придобива свидетелство за професионална квалификация ,,учител по философия“ към същия университет. От 14.08.2023 година е студент в Бургаски свободен университет, в магистърска програма, специалност „Детска психология“.

Допълнителни курсове и обучения:  в периода 06.07 – 28.08.2020 година преминава практическо обучение, организирано от сдружение „Първо обичай себе си“ , по проект ,,Студентски практики – Фаза 2″.

През 20.04.2021 година завършва обучение за социален асистент, личен асистент и преодоляване на конфликти към сдружение ,,Усмивка“ , град Бургас.

В периода 01.06 – 30.11.2021 година преминава шестмесечен лекционен курс по специална психотерапия при акад. проф. д-р Петър Иванов.

През 12.08.2023 година завършва теоретичен курс ,,Стратегии за интервенция и преодоляване на агресивното поведение при децата“ към учебен център Академията Бг.

В периода 01.04 – 01.10.2023 година завършва „Обучение по Монтесори метод за деца от 0 до 6 години“, към ,,Асоциация Монтесори – Ръка за ръка“. В периода 01.08 – 01.10.2023 година завършва ,,Обучение по Монтесори метод за деца със СОП“ към същата асоциация.

В периода 07.08 – 09.11.2023 година преминава теоретико-практическо обучение (стаж), свързано с особеностите на аутизма и прилагане на информацията към конкретен случай в Детски консултативен център към ,,Българска школа за психоанализа“.

Професионален опит: от 10.2023 година работи като психолог в „Българска школа за психоанализа“. Занимава се с деца в аутистично състояние, забавяне в развитието, агресивно поведение, страхове и др., като и с техните родители.

Интереси: в областта на психоанализата, детската и социална психология.

ПУБЛИКАЦИИ

ЕКИП

Ирена Киркова

Ирена Киркова

Ирена Киркова е психолог с психоаналитична насоченост, собственик и управител на „Българска школа за психоанализа“. Академично образование: през 12.2008 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във ВСУ „Черноризец Храбър“. През 10.2009 година – магистратура в същия университет, специалност „Приложна психология“. През 04.2009 година придобива свидетелство за професионална квалификация „учител по психология и логика, философия, етика и право“, отново

Гергана Николова

Гергана Николова

Гергана Николова е психолог, ръководител на Детския консултативен център към „Българска школа за психоанализа“. Академично образование: през 10.2020 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. През 01.2023 година успешно завърши следдипломно обучение за допълнителна професионална квалификация „Логопедия“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Допълнителни курсове, обучения и семинари: в периода 25 – 28.10.2018

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ