Българска школа за психоанализа

Статията цели да осветли отношенията баща – дъщеря и възникващите на тази база отпечатъци върху утвърждаването и формирането на бъдещата жена. Да покаже ролята на бащата във формирането на женствеността и сексуалните отношения, които ще има с мъжете. Опитва да обясни как се случва изграждането на женската идентичност. А именно – чрез интегриране на мъжките черти в личността на момичето-жена. Кои са повратните точки в развитието ѝ, в контекста на семейните отношения и връзката с майката? Също така, основни теми са комплексът за малоценност, комплексът Касандра и причините за възникването им.

Символ на бащата

Бащината фигура е символ, знаков образ в живота на момичето. Той обединява в себе си всички качества, необходими на женското да се прояви в пълнота, да добие устойчивост и възможност да реализира потенциала си. Балансът между мъжко и женско е нужен както за мъжа, така и за жената. Юнг открива в архетипните образи на Анимуса и Анимата обединение, което утвърждава различните, противостоящи страни на един човек. Полярности, които могат да се допълват, изграждайки един работещ съюз.

Отношения с бащата

Отношенията между баща и дъщеря са първият обектен образ на модел на сексуални отношения. Бъдещата жена се сблъсква с първата си представа за интимността и създаването на любовни отношения. В голяма степен тази визия остава отпечатана в съзнанието му, формирайки идея как се предполага, че ще се случи връзката с мъжа на по-късен етап. Изводите, които жената приема за обективна истина, проектират бъдещите ѝ взаимоотношения до голяма степен. Това е така, тъй като копират изцяло динамиката на семейните отношения.

Отхвърлянето, усещането за излишния трети, ревността, срамът и стремежът да притежава, комбинирани с желанието да утвърди ценността си, интернализирани в личността ѝ по време на детството, оказват безпрекословно влияние върху цялостната ѝ мотивация в любовните отношения.

Но не само. Бащата е архетипна проекция на авторитета, активността, стремежът за самоутвърждаване. Като такъв, той конструира личността на бъдещата жена. Формира механизма, по който тя ще присъства в света – доколко ще интегрира в себе си тези качества.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Габриела Гатева

Габриела Гатева

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X