Семинар "Моята майка в мен"
Българска школа за психоанализа проведе ежемесечното си събитие за март месец на тема "Моята майка в мен". Благодарим на всички участници за активността.