Семинар "Символната реч" при децата-2
10.04.2016 в гр. Поморие, Българска школа за психоанализа проведе семинар на тема "Символната реч" при децата. Заедно с участниците разгледахме какво представлява невербалното поведение, какво е символ и какво показват проявени в поведението и рисунките на децата.