Семинар "Потребностите на децата"
Българска школа за психоанализа проведе семинар на тема "Потребностите на децата" в град Поморие. Разгледахме видовете потребности и тяхното формиране. Участниците получиха информация как да ги разчитат и задоволяват при децата от аутистичния спектър. Екипът ни благодари на всички за проявената активност.