Семинар "Развитието на страха при децата"
17.04.2016 г, нашият екип проведе семинар на тема " Развитие на страха при децата" . Участниците в град Шумен се запознаха с видовете страх и тяхното проявление. Практическата част премина през проявлениети на страха в случай от практиката.