Семинар
Българска школа за психоанализа проведе семинар на тема "Символната реч" при децата. Заедно с участниците в град Варна разгледахме какво представлява невербалното поведение, какво е символ и какво показват проявени в поведението и рисунките на децата.