Детско коледно тържество - 2019
Това са част от снимките от тържеството, провело се на 20.12.2019 година.