Българска школа за психоанализа

Гергана Николова е психолог, ръководител на Детския консултативен център към „Българска школа за психоанализа“.

Академично образование: през 10.2020 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. От 10.2021 година до настоящия момент се обучава в следдипломно обучение за допълнителна професионална квалификация „Логопедия“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Допълнителни курсове, обучения и семинари: в периода 25 – 28.10.2018 година участва в семинар Есенс I „Към същността“. От 18.11.2018 година до 18.10.2020 година преминава двугодишен курс на обучение за консултант и придобити базисни, консултантски умения по метода на Виктор Франкъл – логотерапия и екзистенц анализ към „Българска асоциация по логотерапия и екзистенц анализ“. В периода от 02.03.2020 година до 23.09.2020 година преминава теоретико-практическо обучение (стаж), свързано със запознаване с особеностите на аутизма и прилагане на информацията към конкретен случай в Детски консултативен център към „Българска школа за психоанализа“. От 19.02.2022 година до настоящия момент преминава теоретико-практически курс по психоанализа към „Българска школа за психоанализа“.

Професионален опит: от 09.2020 година работи като психолог в „Българска школа за психоанализа“. Работата ѝ е насочена към деца с аутистично поведение, хиперактивност, агресивно поведение, проблеми с общуването и социализацията и др., както и с техните родители. В периода 07 – 12.2021 година работи като експерт-психолог в „Зеления морски двор на Варна“, където извършва диагностика и превенция на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на деца до тригодишна възраст.

Публикации: периодично пише статии за сайта на „Българска школа за психоанализа“, които могат да бъдат намерени в сектор „Публикации“ на www.fspeid.com. От 2021 година участва като докладчик в ежегодната Национална научно-практическа конференция на „Българска школа за психоанализа“ под наслов „Психология – теория и практика“.

Интереси: в областта на детската психология, психоанализа, логотерапия, логопедия и криминална психология.

ПУБЛИКАЦИИ

приказки

Приказки – с какво помагат?

Голяма част от децата обичат детските приказки. Любопитството към тях зависи от това, кога са се докоснали до вълшебния им свят. Колкото по-рано родителите започнат да четат приказки на децата си, толкова повече интересът към тях се засилва. Много от нас имат приятни асоциации, свързани с четенето на приказки – изникват спомени от собственото ни детство или такива, свързани с

развитие на речта

Развитие на речта в кърмаческия период

Първата година от живота е известна като предлингвистичен, или подготвителен период по отношение развитието на речта. Преди появата на същинската реч детето усвоява т.нар. „ефективна комуникация“. А именно – постига ефект върху възрастните с невербални сигнали (плач, гукане, усмивка). Употребата им отначало е несъзнавана, но с времето става умишлена и преднамерена, с цел – привличане на вниманието им. В кърмаческия

играта

Играта и детската автономност

Играта е основополагаща и изключително важна за детското развитие. Чрез нея се развиват психичните процеси, моториката, социалните умения, както и емоционално-волевата сфера. Играта е една своебразна „работа“ за детето така, както ние възрастните работим. Чрез нея овладява и надгражда определени умения, научава нови неща относно съдържанието и функцията на обектите от заобикалящата го среда, учи се да преодолява трудности. Между

ЕКИП

Ирена Киркова

Ирена Киркова

Ирена Киркова е психолог с психоаналитична насоченост, собственик и управител на „Българска школа за психоанализа“. Академично образование: през 12.2008 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във ВСУ „Черноризец Храбър“. През 10.2009 година – магистратура в същия университет, специалност „Приложна психология“. През 04.2009 година придобива свидетелство за професионална квалификация „учител по психология и логика, философия, етика и право“, отново

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X