Българска школа за психоанализа

На 13.05.2023 година, от 10:00 до 12:00 часа се проведе Ден на отворените врати на Детския ни консултативен център. Събитието бе безплатно, насочено към всички родители, които имат колебания и/или трудности с отглеждането и възпитанието на своите деца. Те имаха възможност да научат повече за нас, нашата организация и в частност – Детския ни център. Успяха да разгледат материалната база, да зададат въпросите, които ги вълнуват. Присъстваха родители на деца от всички възрастови групи, което даде възможност за широко разглеждане фазите на детското развитие. Създаде се среда, в която всеки да може свободно да сподели и получи съвет не само от специалистите, а и от останалите присъстващи, които са имали подобен проблем, но са го преодолели. За нас този „Ден на отворените врати“ също бе много полезен, тъй като ни даде ориентир какви са най-често срещаните проблеми в днешно време. Благодарим на всички за участието и активността! Ще се радваме да се видим отново!
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ