За работата с нарцистични родители

Много специалисти са изправени ежедневно пред ситуация, в която искат да помогнат на детето, но отношението на родителите към тях убива цялото им желание. Говоря за родители, които не спазват уговорените часове, не изпълняват системно и с необходимата сериозност поставените им задачи, постоянно се оплакват, не се интересуват особено от работата с детето, прехвърлят отговорността за напредъка или липсата му изцяло върху специалиста, безкрайно критични са към него и в същото време са безкрайно снизходителни към собствената си работа,…

Continue ReadingЗа работата с нарцистични родители

Рисувайки, аз „говоря“. Чуй какво имам да ти кажа!

Гергана Николова, Ирена Киркова Рисуването е една от любимите дейности на повечето деца. Чрез него са способни да „преразкажат“ това, което се случва в техния вътрешен свят. Тя разкрива детските потребности, преживявания, чувства и емоции. Показва онова, което детето не може или се страхува да изрази с думи. Поради това детската рисунка се явява едно невербално изразно средство. Техниката с рисуването е безценен помощник в изследването на детската душа. Ако вникнат в символиката на нарисуваното, голяма част от възрастните…

Continue ReadingРисувайки, аз „говоря“. Чуй какво имам да ти кажа!

Изграждане на тоалетни навици у детето

Изграждането на тоалетни навици у детето е един от етапите, съпътстващ детското развитие. Посредством него децата се възпитават на хигиена и чистота. Освен това спомага за развитието на самостоятелността им. Има родители, които държат да научат децата си на гърне възможно най-рано – например, когато започне да стои седнало, или когато проходи. Други считат, че изграждането на задръжни процеси е добре да започне на по-късен етап. От психоаналитична гледна точка периодът между две и тригодишна възраст се определя като…

Continue ReadingИзграждане на тоалетни навици у детето

„Всичко е език“

"Всичко е език" е една от фундаменталните постулати на известния френски психоаналитик Франсоаз Долто. Посветила своето жизнено дело на децата, тя има голям принос към детската психология и в частност - детската психоанализа. В настоящата статия бих искала да засегна въпроса за общуването между възрастни и деца. Темата е обширна, може да бъде разгледана от различни гледни точки и поради това, без да имам претенции за изчерпателност, ще фокусирам вниманието Ви към определен аспект от комуникацията. Ние, възрастните, имаме…

Continue Reading„Всичко е език“

Случай на съпротива в работата с дете аутист

Съпротива означава нежелание за извършване на дадено действие. Свързана е със зоната на комфорт. Тя се явява защита на Аза от новостите, от предизвикателствата. Съпротивата, обхващаща Аза го капсулира, прави го ригиден, неадаптивен. Тя е силата, с която се активират защитните механизми срещу задоволяването на потребност. Положителната страна на съпротивата предпазва Аза от неудоволствието, което би предизвикала дадена ситуация. Проблемът се състои в това, че тя не може да направи разлика между краткосрочни и дългосрочни цели. Удоволствието, което ще…

Continue ReadingСлучай на съпротива в работата с дете аутист

Детското непослушание

Вродено или изградено? Всеки един от нас е бил свидетел или има опит, в който детето крещи и се тръшка, защото иска нещо, което не му е позволено. Но, в това ли се изразява всъщност детското непослушание? В тълковния речник за „непослушен“ е определен този, които не изпълнява волята на другите. Но, както ние имаме очаквания детето да удовлетворява нашите желания, така то също има своите желания, които очаква да бъдат удовлетворени от нас. И така, непослушанието всъщност се ражда…

Continue ReadingДетското непослушание

Разликата между имитация и подражание

Все по-често в интернет пространството се срещат статии, в които е заложена идеята за важността на поведението на родителите, тъй като децата, в най-общ смисъл, използват„имитация" и израстват като тях. В други публикации се среща терминът „подражание“, използван в същия контекст. Но, рядко намирам имитацията и подражанието заедно, ръка за ръка. Като че ли едното иззема функцията на другото и се избира спрямо това, кое е по-благозвучно за автора. А всъщност, вниквайки в дълбочината на двата термина, можем да…

Continue ReadingРазликата между имитация и подражание

За влиянието на детския инат върху възрастните

Детският инат е темата, която несъмнено вълнува всеки родител. Мисля, че всички ние (родители и специалисти) сме се сблъсквали с него редица пъти. При едни децa е често срещан, при други - по-рядко, но едва ли има такива, които никога не са проявявали инат в дадена ситуация. Фрази като „Не!“, „Не искам!“, „Няма!“ и др. са добре познати на всички. Действия, обратни на това, което казваме – също. Инатът е нормален процес, през който преминава всяко едно дете. Обикновено…

Continue ReadingЗа влиянието на детския инат върху възрастните

Работа с деца в аутистичния спектър: защо е важно да потърсим помощ рано?

Родителите, които са се сблъсквали с аутизма, са чували единодушното мнение на специалистите, че „колкото по-рано се потърси помощ, толкова по-добре за детето“. В настоящата статия ще се постарая да обоснова тази гледна точка. За начало, нека изпълним със съдържание понятието „рано“. В МКБ-10 се посочва, че абнормното или нарушено развитие възниква преди тригодишна възраст. Някои родители, забелязвайки тревожните сигнали, често решават да потърсят специалист още между втората и третата година, други изчакват, давайки шанс на детето само да…

Continue ReadingРабота с деца в аутистичния спектър: защо е важно да потърсим помощ рано?

Защо е нужна психологическа работа с родителите на деца в аутистичния спектър?

В нашата методика за работа с деца в аутистичния спектър и техните семейства залагаме, че работата е в две направления: с детето и родителите. Второто направление предполага индивидуални консултации, с помощта на които да се разрешат вътрешните конфликти, които препятстват успеха в работата с детето. В настоящата статия ще опиша основните сензитивни периоди, през които преминават родителите. Всеки случай е индивидуален, основан на своите предпоставки, причини и генезис. Но, ако мога да направя една ретроспекция на опита, стигам до…

Continue ReadingЗащо е нужна психологическа работа с родителите на деца в аутистичния спектър?