„Всичко е език“

"Всичко е език" е една от фундаменталните постулати на известния френски психоаналитик Франсоаз Долто. Посветила своето жизнено дело на децата, тя има голям принос към детската психология и в частност - детската психоанализа. В настоящата статия бих искала да засегна въпроса за общуването между възрастни и деца. Темата е обширна, може да бъде разгледана от различни гледни точки и поради това, без да имам претенции за изчерпателност, ще фокусирам вниманието Ви към определен аспект от комуникацията. Ние, възрастните, имаме…

Continue Reading„Всичко е език“

Случай на съпротива в работата с дете аутист

Съпротива означава нежелание за извършване на дадено действие. Свързана е със зоната на комфорт. Тя се явява защита на Аза от новостите, от предизвикателствата. Съпротивата, обхващаща Аза го капсулира, прави го ригиден, неадаптивен. Тя е силата, с която се активират защитните механизми срещу задоволяването на потребност. Положителната страна на съпротивата предпазва Аза от неудоволствието, което би предизвикала дадена ситуация. Проблемът се състои в това, че тя не може да направи разлика между краткосрочни и дългосрочни цели. Удоволствието, което ще…

Continue ReadingСлучай на съпротива в работата с дете аутист

Детското непослушание

Вродено или изградено? Всеки един от нас е бил свидетел или има опит, в който детето крещи и се тръшка, защото иска нещо, което не му е позволено. Но, в това ли се изразява всъщност детското непослушание? В тълковния речник за „непослушен“ е определен този, които не изпълнява волята на другите. Но, както ние имаме очаквания детето да удовлетворява нашите желания, така то също има своите желания, които очаква да бъдат удовлетворени от нас. И така, непослушанието всъщност се ражда…

Continue ReadingДетското непослушание

Разликата между имитация и подражание

Все по-често в интернет пространството се срещат статии, в които е заложена идеята за важността на поведението на родителите, тъй като децата, в най-общ смисъл, използват„имитация" и израстват като тях. В други публикации се среща терминът „подражание“, използван в същия контекст. Но, рядко намирам имитацията и подражанието заедно, ръка за ръка. Като че ли едното иззема функцията на другото и се избира спрямо това, кое е по-благозвучно за автора. А всъщност, вниквайки в дълбочината на двата термина, можем да…

Continue ReadingРазликата между имитация и подражание

За влиянието на детския инат върху възрастните

Детският инат е темата, която несъмнено вълнува всеки родител. Мисля, че всички ние (родители и специалисти) сме се сблъсквали с него редица пъти. При едни децa е често срещан, при други - по-рядко, но едва ли има такива, които никога не са проявявали инат в дадена ситуация. Фрази като „Не!“, „Не искам!“, „Няма!“ и др. са добре познати на всички. Действия, обратни на това, което казваме – също. Инатът е нормален процес, през който преминава всяко едно дете. Обикновено…

Continue ReadingЗа влиянието на детския инат върху възрастните

Работа с деца в аутистичния спектър: защо е важно да потърсим помощ рано?

Родителите, които са се сблъсквали с аутизма, са чували единодушното мнение на специалистите, че „колкото по-рано се потърси помощ, толкова по-добре за детето“. В настоящата статия ще се постарая да обоснова тази гледна точка. За начало, нека изпълним със съдържание понятието „рано“. В МКБ-10 се посочва, че абнормното или нарушено развитие възниква преди тригодишна възраст. Някои родители, забелязвайки тревожните сигнали, често решават да потърсят специалист още между втората и третата година, други изчакват, давайки шанс на детето само да…

Continue ReadingРабота с деца в аутистичния спектър: защо е важно да потърсим помощ рано?

Защо е нужна психологическа работа с родителите на деца в аутистичния спектър?

В нашата методика за работа с деца в аутистичния спектър и техните семейства залагаме, че работата е в две направления: с детето и родителите. Второто направление предполага индивидуални консултации, с помощта на които да се разрешат вътрешните конфликти, които препятстват успеха в работата с детето. В настоящата статия ще опиша основните сензитивни периоди, през които преминават родителите. Всеки случай е индивидуален, основан на своите предпоставки, причини и генезис. Но, ако мога да направя една ретроспекция на опита, стигам до…

Continue ReadingЗащо е нужна психологическа работа с родителите на деца в аутистичния спектър?

За необходимостта от уеднаквяване на средите, в които се намира детето

Уеднаквяването на средите е фундаментално условие за разрешаване на актуалния проблем, както и за успешното развитие на детето. В какво точно се състои то, предстои да обясня в настоящата статия. След направеното психологическо изследване се изготвя индивидуален месечен план за работа с детето. В този план са заложени задачи, съобразени с настоящите му умения, потребности и нужди. Всичко това се представя и съгласува с родителите. По този начин психологът работи едновременно и с детето, и с възрастните. Целта е…

Continue ReadingЗа необходимостта от уеднаквяване на средите, в които се намира детето

„Символният език“ на децата аутисти

Всички деца общуват чрез символи. Този символен език може да бъде открит в игрите, рисунките, както и в цялостното им поведение. Един от диагностичните критерии, който съпътства аутизма, е ограничената или липсваща реч. Поради това, децата аутисти общуват предимно невербално. Основна наша задача в работата с тях е да отчитаме правилно невербалните сигнали, които ни подават. По този начин сме способни да задоволяваме техните потребности. Задоволяването им е фундаментът, на който се гради цялостната ни работа. На тази основа…

Continue Reading„Символният език“ на децата аутисти

За сигналите, които пропускаме

В тълковния речник сигналите са описани като условни знаци, служещи за предаване на информация. Може да предупреждават, предизвестяват. Във всички случаи сигналите са знак за промяна – било то в положителен или отрицателен аспект. На теория „всичко ни е ясно и сме съгласни“, но какво се случва на практика? Често, забързани в нашето ежедневие, изпълнено с различни задачи, производни от поетите ни роли, приемаме, че сме се справили, когато всички в семейството са сити, облечени, чисти, с покрив над…

Continue ReadingЗа сигналите, които пропускаме