Българска школа за психоанализа

аутизъм

Аутизъм: защо е важна ранната помощ?

Родителите на деца с аутизъм са чували единодушното мнение на специалистите, че „колкото по-рано се потърси помощ, толкова по-добре за детето“. В настоящата статия ще се постарая да обоснова тази гледна точка. За начало, нека изпълним със съдържание понятието „рано“. В МКБ-10 се посочва, че в случаите на аутизъм абнормното или нарушено развитие възниква преди тригодишна възраст. Някои родители, забелязвайки тревожните сигнали, често решават да потърсят специалист още между втората и третата година, други изчакват, давайки шанс на детето само

рисунка

Детската рисунка и нейният „таен език“

Несъзнаваното винаги намира начин, чрез който да се прояви. Било то чрез случайна грешка, внезапно хрумване или, както в случая, детската рисунка. От нас зависи дали ще забележим сигнала и ако да – как ще му реагираме. Това е особено важно в работата с деца, които не могат да изразят с думи какво преживяват и искат. Случай от практиката Ще представя следния пример: момче на 17-годишна възраст, в аутистично състояние. Развитието на речта е на ниво изказване на прости изречения,

аутистично състояние

Езикът на децата в аутистично състояние

Ирена Киркова      Преди години ни бяха задали въпроса: „Общуват ли децата в аутистично състояние при положение, че една от основните характеристики на това състояние е, че се намират като че ли в собствен свят и не показват особен интерес към случващото се около тях?“ Да, това вглъбяване е факт, но то съвсем не означава, че нямат представа за случващото се или, че не общуват с нас. По-скоро го правят, използвайки невербалното си поведение, характерно за периода преди проговарянето.

детски хумор

Детският хумор и неговото значение

Ситуациите, в които детският хумор предизвиква смях у възрастните са сред най-радостните и умилителни моменти. Радост, защото виждаш как детето се опитва да си обясни на своя език непознатото, което среща всеки ден в живота. Опитва да бъде като възрастните, които са негов модел на поведение (макар вторите невинаги да искат това). Умиление, защото неусетно се връщаме към собственото ни детство, когато и ние сме правили същите грешки, или умишлено сме се стремяли да предизвикаме вниманието на възрастните. Когато сме

новото нормално

Новото нормално – лично мнение

В последните години из интернет пространстово нашумяха страници и групи, които възхваляват детството от преди 20 – 30 години. Сигурността, която са усещали нашите родители, пускайки ни да играем сами пред блока, различните подвижни игри, които сме играли и които днес не можем да видим никъде (например играта на ластик, Стражари и апаши, Кралю порталю и др.), богатството на въображаеми игри, с което сме запълвали свободното си време, или предмети, които сме си измисляли сами, за да подражаваме на възрастните

родителите

Родителите – защо е нужна работа с тях?

В нашата методика за работа с деца в аутистичния спектър и техните семейства залагаме, че работата е в две направления: с детето и родителите. Второто направление предполага индивидуални консултации, с помощта на които да се разрешат вътрешните конфликти, които препятстват успеха в работата с детето. В настоящата статия ще опиша основните сензитивни периоди, през които преминават родителите. В началото Всеки случай е индивидуален, основан на своите предпоставки, причини и генезис. Но, ако мога да направя една ретроспекция на опита, стигам

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X