Българска школа за психоанализа

интерес

Интерес към играта – как се създава?

В настоящата статия ще обясня защо е важно детето да има създаден интерес към играта и/или дейността, която предстои да усвоява. Създаването на интерес е ключов момент в детската игра. Без да е налице такъв, децата обикновено не желаят да се занимават с предложеното от нас (в това число родители и специалисти) занимание. Често се наблюдава съпротива, изразяваща се в: разсеяност, инат, глезене, агресия и т.н. Подобен тип поведения са напълно адекватни на ситуацията реакции, предвид факта, че няма изградено

сигналите

Сигналите, които пропускаме

В тълковния речник сигналите са описани като условни знаци, служещи за предаване на информация. Може да предупреждават, предизвестяват. Във всички случаи сигналите са знак за промяна. Без значение дали в положителен или отрицателен аспект. На теория „всичко ни е ясно и сме съгласни“, но какво се случва на практика? Често, забързани в нашето ежедневие, изпълнено с различни задачи, производни от поетите ни роли, приемаме, че сме се справили, когато всички в семейството са сити, облечени, чисти, с покрив над главата

общуването

Общуването с децата аутисти

Всички деца общуват чрез символи. Този символен език може да бъде открит в игрите, рисунките, както и в цялостното им поведение. Един от диагностичните критерии, който съпътства аутизма, е ограничената или липсваща реч. Поради това общуването на децата аутисти е предимно невербално. Основна наша задача, в работата с тях, е да отчитаме правилно невербалните сигнали, които ни подават. Само така ще можем да се включим в общуването. По този начин сме способни да задоволяваме техните потребности. Задоволяването им е фундаментът,

уеднаквяване на средите

За нуждата от уеднаквяване на средите

Уеднаквяване на средите е фундаментално условие за разрешаване на актуалния проблем, както и за успешното развитие на детето. В какво точно се състои, предстои да обясня в настоящата статия. В Детския консултативен център на „Българска школа за психоанализа“, след направеното психологическо изследване се изготвя индивидуален месечен план за работа с детето. В него са заложени задачи, съобразени с настоящите му умения, потребности и нужди. Всичко това се представя и съгласува с родителите. По този начин психологът работи едновременно и с

инат

Детският инат и възрастните

Детският инат е темата, която несъмнено вълнува всеки родител. Мисля, че всички ние (родители и специалисти) сме се сблъсквали с него редица пъти. При едни децa е често срещан, при други – по-рядко. Но, едва ли има такива, които никога не го проявявали в дадена ситуация. Фрази, като: „Не!“, „Не искам!“, „Няма!“ и др. са добре познати на всички. Действия, обратни на това, което казваме – също. Причина Инатът е нормален процес, през който преминава всяко едно дете. Обикновено е

съпротива

Съпротива в работата с дете аутист

Съпротива означава нежелание за извършване на дадено действие. Свързана е със зоната на комфорт. Тя се явява защита на Аза от новостите, предизвикателствата. Съпротивата, обхващаща Аза го капсулира, прави го ригиден, неадаптивен. Тя е силата, с която се активират защитните механизми срещу задоволяването на потребност. Положителната страна на съпротивата предпазва Аза от неудоволствието, което би предизвикала дадена ситуация. Проблемът се състои в това, че тя не може да направи разлика между краткосрочни и дългосрочни цели. Удоволствието, което ще даде, може

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X