Българска школа за психоанализа

Долто

Долто и общуването

„Всичко е език“ е един от фундаменталните постулати на известния френски психоаналитик Франсоаз Долто. Посветила своето жизнено дело на децата, тя има голям принос към детската психология и в частност – детската психоанализа. В настоящата статия бих искала да засегна въпроса за общуването между възрастни и деца. Темата е обширна, може да бъде разгледана от различни гледни точки и поради това, без да имам претенции за изчерпателност, ще фокусирам вниманието ви към определен аспект от тяхното общуване. Ние, възрастните, имаме

тоалетни навици

Тоалетни навици – как се изграждат у детето?

Изграждането на тоалетни навици у детето е един от етапите, съпътстващ детското развитие. Посредством него децата се възпитават на хигиена и чистота. Освен това, спомага за развитието на самостоятелността им. Има родители, които държат да научат децата си на гърне възможно най-рано – например, когато започне да стои седнало, или когато проходи. Други считат, че изграждането на задръжни процеси е добре да започне на по-късен етап. Анална фаза От психоаналитична гледна точка периодът между две и тригодишна възраст се определя

нарцистични родители

Нарцистични родители – как да работим с тях?

Много специалисти са изправени ежедневно пред ситуация, в която искат да помогнат на детето, но отношението на родителите към тях убива цялото им желание. Говоря за родители, които не спазват уговорените часове, не изпълняват системно и с необходимата сериозност поставените им задачи, постоянно се оплакват, не се интересуват особено от работата с детето, прехвърлят отговорността за напредъка или липсата му изцяло върху специалиста, безкрайно критични са към него и в същото време са безкрайно снизходителни към собствената си работа, приемат

деца

Как ще ги стигнем… (и дали е нужно)?

Работя с деца и техните семейства от около дванадесет години. Пред очите ми се разви епидемията от деца с аустично състояние… която продължава своята прогресия и към днешна дата. Но, това, което ми прави впечатление в последно време, е зараждането на една друга вълна от деца с явни девиантно поведение. Ще дам няколко примера. Случаи от практиката 1. Момиче на шест години, единствено дете в семейството, избягва от занималня, тъй като са ѝ направили забележка да не взема играчка от

социални мрежи

Отношенията „майка – син“

Статията цели да изясни сложните взаимоотношения майка – син, с оглед на противопоставянето по полов признак, неизбежно възникващото привличане между противоположни, независимо от родовата обвързаност и в тази връзка последващите вътрешни противоречия и конфликти. Ролята на майка, в която влиза жената, не изключва проявленията на нейната женска същност, включително такива, насочени към мъжкото в детето ѝ. Сексуалността намира скрити начини да си проправи път. В етапа на изграждане на детето до възрастен отношенията майка – син търпят градация. Така е,

социални мрежи

Роля на бащата в индивидуацията на жената

Статията цели да осветли отношенията баща – дъщеря и възникващите на тази база отпечатъци върху утвърждаването и формирането на бъдещата жена. Да покаже ролята на бащата във формирането на женствеността и сексуалните отношения, които ще има с мъжете. Опитва да обясни как се случва изграждането на женската идентичност. А именно – чрез интегриране на мъжките черти в личността на момичето-жена. Кои са повратните точки в развитието ѝ, в контекста на семейните отношения и връзката с майката? Също така, основни теми

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X