Българска школа за психоанализа

Каква е нашата история?

Центърът за работа с деца към „Българска школа за психоанализа“ е създаден през 2007 година, в отговор на ситуацията с лавинообразното нарастване броя на децата от аутистичния спектър и налагащата се потребност от намиране на подходящи начини и средства за справяне с проблема.

Какви са нашите специалисти?

В центъра работят детски психолози с психоаналитична насоченост, преминали обучение за работа с:

 • деца от аутистичния спектър;
 • деца с изоставане в развитието;
 • хиперактивни деца;
 • деца с агресивно поведение;
 • деца с проблеми в общуването и социализацията.

 

Как работим с децата в аутистично състояние?

Изхождайки от факта, че аутизмът не е заболяване, а психично състояние, специалистите работят по изготвена програма и методика за работа с децата и родителите им, базирани на психоаналитичния подход. Програмата е ориентирана към работа с причините, довели до проблемното състояние. Работи се за тяхното отстраняване и връщане на детето и неговото семейство към нормален ритъм на живот.

Как е организирана нашата работа?

Психологичната работа в Центъра е насочена към две направления:

 • работа с децата;
 • работа с родителите.

 

Защо е нужна работа с родителите?

Семейството е първата среда за детето. По силата на това, че е първа, нейната значимост за психичния му живот е най-голяма. За разлика от възрастния човек, детето е в голяма степен зависимо и се поддава на влияние от своите родители. Затова, когато е необходима корекция, е нужно тя да се направи върху цялата семейна система. Практиката показва, че в противен случай резултатите са бавни, трудни и незадоволителни, като вероятността детето да се върне към особености на старото си поведение, след приключване на работата, е голяма. Работата с родителите ще им даде по-голяма яснота и увереност, както и ще спомогне за намаляване чувството им за вина, произтичащо от факта, че никой не ни учи как да бъдем родители, а грешките можем да отчетем едва, когато са налице.

С какво се характеризира работата с родителите?

Целта в работата с родителите е оказване на помощ и практически съвети при:

 • общуването им с децата;
 • разчитане на невербалните сигнали, които подават;
 • разбиране и задоволяване на потребностите им;
 • реализиране на съвместни игри и развлечения;
 • определяне и спазване на правила.

По този начин се възстановява доверието между тях, а това е основата, върху която се стъпва, за преодоляването на проблема. По отношение на работата с децата се изготвя индивидуална методика, в зависимост от психичното им развитие и особености.

Кой е основният ни принцип в работата с деца?

 • заниманията с тях да са под формата на игра, изхождайки от техните потребности и интереси;
 • приемането им като големи хора.

 

Центърът предлага динамичен режим на посещения, в зависимост от състоянието на детето и възможностите на родителите. 

 

МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖEТЕ С НАС

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X