Българска школа за психоанализа

Обучението е теоретико-практическо: преподават се основните понятия, свързани с конкретната тема. Получената информация се пречупва през личния опит и този от практическата работа с деца.

Продължителност: 200 учебни часа. Включва:

 • теоретична част: основни положения в работата с деца в аутистично състояние – 15 часа;
 • писмени практически упражнения – 30 часа;
 • работа под супервизия с клиенти на Детския консултативен кабинет – 155 часа;
 • самоподготовка.

 

Забележка: придобиването на личен опит, посредством лични консултации е препоръчително, но не е част от програмата на настоящето обучение.

 

Темите, които ще се разгледат в теоретичната част, са:

 1. Съдържание и функции на То, Аз и Свръх аз.
 2. Причина и характеристики на състоянието аутизъм.
 3. Същност на невербалното поведение и разчитане на неговото проявление.
 4. Сближаване и изграждане на доверие. Развитие на интересите.
 5. Работа със съпротивата. Провокиране на говорна дейност.
 6. Изравняване на хронологичната възраст с психичната и физичната.

 

Обучението е предназначено за:

 • завършили или студенти по психология, в редовна или задочна форма;
 • интересуващи се от личностно развитие и промяна;
 • амбициозни хора, които искат да се изявят в практиката;
 • приемащи трудностите като предизвикателство, а не заплаха;
 • които обичат да намират причините за случващото се с тях и около тях;
 • хора, които обичат да се занимават с деца.

 

Обучаващите се ще получат:

 • практически знания и умения от опитни специалисти по психоанализ;
 • базова теоретична подготовка за работа с деца от аутистичния спектър;
 • свой личен опит, чрез работата по конкретни случаи;
 • отговори на въпроси, които вероятно са си задавали за своето собствено детство;
 • ще развият качества като устойчивост и разпределение на вниманието, отговорност, самостоятелност и др.

 

Цена: 1000.00 лева. Има възможност за разсрочено плащане.

Обучението се извършва в малки групи (до трима души), присъствено. На всички, които го преминат успешно, ще бъде издаден сертификат.

За допълнителни въпроси: 0887/ 23 85 80 – Ирена Киркова

Молим желаещите да изпратят мотивационно писмо, както и актуална автобиография на следния адрес: bshpa@abv.bg  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана поверително, съгласно Закона за защита на личните данни.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X