Българска школа за психоанализа

„Българска школа за психоанализа“ организира курс за работа с деца с хиперактивност. Предназначен е за специалисти, родители, студенти и интересуващи се от проблема. Темите, които ще се разгледат, са:

  1. Съдържание и функции на То, Аз и Свръх аз.
  2. Причина и характеристики на състоянието хиперактивност.
  3. Сближаване и изграждане на доверие. Определяне на реалистични очаквания, от страна на възрастните.
  4. Намаляване на вътрешната тревожност.
  5. Поставяне на граници. Определяне на отговорности.
  6. Развитие на социалните умения.

Срещите се провеждат всяка събота/неделя, в рамките на 4 учебни часа, в продължение на шест седмици, присъствено.     

Цена : 400.00 лева

Участниците получават сертификат за преминат курс.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ