Българска школа за психоанализа

Еибрахам Маслоу поставя себеактуализацията на най-високото равнище в своята теория за човешките потребности. Определя я като „стремеж на хората да осъществят пълния си потенциал“. Данните от изследванията му показват, че водещите такъв начин на живот са малко, но именно той е разковничето към дълголетие, по-малко болести, по-голяма ведрост, активност и личностна удовлетвореност.

Днес Гергана Николова, член на нашия екип и ръководител на Детския ни консултативен център, се дипломира успешно. Вече, освен психолог, е и логопед. Макар дипломата да е едва първата крачка по пътя към професионално развитие в областта, тя има нужната мотивация, смелост и добра основа, за да го извърви. Пожелаваме ѝ да съумее да обедини психология и логопедия в еднинна концепция за функционирането и развитието на детската психика, както и за начините на терапевтично въздействие! Това ще направи работата ѝ още по-ефикасна, необходима и ценена.

2023 © Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ