Българска школа за психоанализа

„Българска школа за психоанализа“ е организация, която работи за популяризиране, развитие и успешно прилагане на класическия психоанализ в България.

Членовете ѝ са хора, които имат интереси в областта на психологията и психоанализата, искат да се развиват и усъвършенстват в тази област. Всеки човек има много качества и способности, които го правят единствен и в този смисъл – неповторим. Всеки сам открива своите предимства и, на база интересите си в областта на психологията, намира своето място в школата. Тя винаги е отворена за креативни личности, нови идеи, абстрактно мислене, търсене на различни гледни точки.

ЕКИП

Ирена Киркова

Ирена Киркова

Ирена Киркова е психолог с психоаналитична насоченост, собственик и управител на „Българска школа за психоанализа“. Академично образование: през 12.2008 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във ВСУ „Черноризец Храбър“. През 10.2009 година – магистратура в същия университет, специалност „Приложна психология“. През 04.2009 година придобива свидетелство за професионална квалификация „учител по психология и логика, философия, етика и право“, отново

Гергана Николова

Гергана Николова

Гергана Николова е психолог, ръководител на Детския консултативен център към „Българска школа за психоанализа“. Академично образование: през 10.2020 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. От 10.2021 година до настоящия момент се обучава в следдипломно обучение за допълнителна професионална квалификация „Логопедия“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Допълнителни курсове, обучения и семинари: в

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X