за нас

          Членовете на Българска школа за психоанализа са хора, които имат интереси в областта на психологията и психоанализата, искат да се развиват и усъвършенстват в тази област. Всеки човек има много качества и способности, които го правят единствен и в този смисъл неповторим. Всеки сам открива своите предимства и на база на интересите си в областта на психологията намира своето място в школата. Тя винаги е отворена за креативни личности, нови идеи, абстрактно мислене, търсене на различни гледни точки.

         Школата издава на българския пазар списания и книги, провежда конференции, семинари, работни срещи и курсове на тема психология. 

      От  2007 година, школата развива Детски консултативен център за работа с деца от аутистичния спектър.