за нас

    „Българска школа за психоанализа“ е организация, която съдейства за популяризиране, развитие и успешно прилагане на класическия психоанализ в България.       

       Членовете й са хора, които имат интереси в областта на психологията и психоанализата, искат да се развиват и усъвършенстват в тази област. Всеки човек има много качества и способности, които го правят единствен и в този смисъл неповторим. Всеки сам открива своите предимства и, на база на интересите си в областта на психологията, намира своето място в школата. Тя винаги е отворена за креативни личности, нови идеи, абстрактно мислене, търсене на различни гледни точки.