Българска школа за психоанализа

Все по-често в интернет пространството се срещат статии, в които е заложена идеята за важността на поведението на родителите, тъй като децата, в най-общ смисъл, използват „имитация“ и израстват като тях. В други публикации се среща терминът „подражание“, използван в същия контекст. Но, рядко намирам имитацията и подражанието заедно, ръка за ръка. Като че ли едното иззема функцията на другото и се избира спрямо това, кое е по-благозвучно за автора. А всъщност, вниквайки в дълбочината на двата термина, можем да открием съществена разлика, която да подпомогне наблюдението ни върху децата.

Случай от практиката

Кога се наблюдава имитация? Ще дам пример от работата с деца в Детския консултативен център. Дете на три години, което търси вниманието ми, вижда, че си играя, вкарвайки шишарка с пръчка в дупката на една поляна. Това е нова дейност за него. Заинтригува се, идва и започва да прави същото като мен, имитирайки движението, с което бутам шишарките. Двамата правим едно и също и то е доволно, защото му обръщам внимание и се чувства значимо. Междувременно му обяснявам каква е целта на играта, която играем. Дотук наблюдаваме имитация. След известно време обаче играта му омръзва и започва да изкарва шишарките от дупката, със същото движение от преди малко. По-късно взема отново пръчката, но този път слага шишарките на пейката и ги бута оттам, целейки се в друга дупка. След това ги слага на един малък пън, целейки се в камък.

Анализ

Ето така имитацията прераства в подражание. Можем да го познаем тогава, когато действието, което е имитирано, се приложи в личния опит в различни ситуации. Детето отново е доволно, тъй като отново се чувства значимо.

Имитация, това е първото нещо, с което започваме да усвояваме някакъв тип поведение. Тоест, първото нещо, което започва да прави детето, е да имитира. Тя е явна проява на желанието за опознаване и вписване в света, но изцяло механично. Подражание е действието, видяно от някого, използвано в различни ситуации и комбинации. При децата наличието на подражание е индикатор за развитие на мисълта. Там се проявява креативността и личи яснотата за смисъла на конкретно действие. За разлика от него, имитирането е първата стъпка за разбиране на този смисъл. Затова основната разлика между имитация и подражание, е наличието на осмисленост на действието.

Имитация – правя това, което и той, но не знам защо. Подражание – ясна ми е целта и мога да приложа действието, пречупвайки го през моя опит.  

Мариела Добрева

Мариела Добрева

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X