В преследване на бащиното одобрение – функция на мъжа в индивидуацията на жената

You are currently viewing В преследване на бащиното одобрение – функция на мъжа в индивидуацията на жената

Габриела Гатева

      Статията има за цел да осветли отношенията баща – дъщеря и възникващите на тази база отпечатъци върху утвърждаването и формирането на жената; ролята на бащата във формирането на женствеността и сексуалните отношения, които ще има с мъжете. Прави се опит да се намери обяснение как се случва изграждането на женската идентичност, чрез интегриране на мъжките черти в личността на момичето-жена; кои са повратните точки в развитието на момичето, в контекста на семейните отношения и връзката с майка ѝ. Също така, основни теми са комплексът за малоценност, комплексът Касандра и причините за възникването им.

     Бащината фигура е символ, знаков образ в живота на момичето. Той обединява в себе си всички онези качества, необходими на женското да се прояви в пълнота, да добие устойчивост и възможност да реализира потенциала си. Балансът между мъжко и женско е нужен както за мъжа, така и за жената. Юнг открива в архетипните образи Анимуса и Анимата обединение, което утвърждава различните, противостоящи си страни на един човек; полярности, които биха могли да се допълват, изграждайки един работещ съюз.

     Отношенията между баща и дъщеря са, в основата си, първият обектен образ на модел на сексуални отношения – детето-момиче се сблъсква с първата си представа за интимността и създаването на любовни отношения. В голяма степен тази визия остава отпечатана в съзнанието му, формирайки идея как се предполага, че ще се случи връзката с мъжа на по-късен етап. Изводите, които тя приема за обективна истина, проектират бъдещите ѝ взаимоотношения до голяма степен, копирайки изцяло динамиката на семейните отношения.

      Отхвърлянето, усещането за излишния трети, ревността, срамът и стремежът да притежава, комбинирани с желанието да утвърди ценността си, интернализирани в личността ѝ по време на детството, оказват безпрекословно влияние върху цялостната ѝ мотивация в любовните отношения.

0 0 Гласувайте.
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Зреди всички коментари