Българска школа за психоанализа

В настоящата статия ще обясня защо е важно детето да има създаден интерес към играта и/или дейността, която предстои да усвоява. Създаването на интерес е ключов момент в детската игра. Без да е налице такъв, децата обикновено не желаят да се занимават с предложеното от нас (в това число родители и специалисти) занимание.

Често се наблюдава съпротива, изразяваща се в: разсеяност, инат, глезене, агресия и т.н. Подобен тип поведения са напълно адекватни на ситуацията реакции, предвид факта, че няма изградено отношение към въпросната игра. Ако за момент си припомним ситуация, в която сме се сблъсквали с някаква нова за нас дейност, ще осъзнаем, че усвоените нови знания и умения, нужни за успешното ѝ реализиране, са именно на база нашата мотивация. Тя, от своя страна, е следствие на провокирания у нас интерес към тази дейност. Същото се отнася и за децата. Тя, от своя страна, е следствие на провокирания у нас интерес към тази дейност. Същото се отнася и за децата. 

Как се създава интерес към играта?

Разковничето за успешното развитие на нови знания и умения у детето е създаването на положително отношение към играта. В какво се състои то?

На първо място е нужно тя да бъде представена в най–лесния за детето вид. Тук се включва съобразяването ѝ с възрастта и неговите настоящи способности. На второ място е необходимо да бъде поднесена по интересен и забавен за детето начин, изхождайки от неговите актуални потребности и налични интереси. Тук е моментът, в който да се включи креативността на родителя/специалиста. На трето място бих искала да подчертая един съществен момент за изграждането на положително отношение – това са поощрителните думи, насърчаването и похвалите, когато детето се справя. Освен това, е нужно родителят/специалистът да показва положително отношение към самата игра.

Децата са способни бързо да разбират, когато нещо не се прави с желание. Изброените три аспекта изграждат увереността и интереса на детето към дейността. Индикатор за създаден интерес е, когато то само изявява желание да играете на нея и/или пък започва самостоятелно да я усложнява, вмъквайки нови елементи.

Пример от практиката

Дете е на тригодишна възраст. Предстои ни усвояването на категориите „плодове“ и „зеленчуци“. За целта използвах дървени фигури, на които са изобразени. Детето има подчертан интерес към ролевите игри, които често присъстват в ежедневието му.

С началото на играта то изяви желание да играе с дървени кубчета. Въобще не обръщаше внимание на плодовете и зеленчуците. Предложих му да си построим къща от тях. След като го направихме заедно отбелязах, че в тази къща липсват хранителни продукти и предложих „да отидем“ до магазина, за да си купим. Веднага се съгласи. Когато „пристигнахме“, то влезе в ролята на продавача на плодове и зеленчуци, а аз – на клиента. В този момент започна оживено да предлага различни продукти, като ми обясняваше кое какво е – „Това е грозде и е плод.“, „Това е краставица и е зеленчук.“ и т.н. Когато бъркаше и го поправях, с внимание и интерес слушаше обясненията ми.

При следващата ни среща реших да усложня играта, като вмъкна реални пари (стотинки), с които да плащам на магазинера при покупките. Детето прояви видим интерес и веднага започна да брои стотинките, които му давам. Впрочем, броенето също бе задача от работата ми с него. В резултат на това, при следващите ни срещи той сам предложи да играем отново на продавач на плодове и зеленчуци. Съгласих се, а то бързо започна да „подготвя“ магазина.

В заключение

Ето защо процесът на създаване на интерес към играта е толкова важен. При него винаги се стремим да изхождаме от потребността на детето. Когато сме способни правилно да я отчитаме и да я включим в съвместната ни дейност, постигаме ефективни резултати. Децата изграждат положително отношение към дейността, уверени са в своите възможности, а оттук – могат да започнат да проявяват и креативност. Правилно изпълнен, процесът на изграждане на интерес задоволява едновременно потребностите и на детето, и на възрастния. 

Гергана Николова, Ирена Киркова

Гергана Николова, Ирена Киркова

2023 © Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ