Българска школа за психоанализа

Ирена Киркова е психолог с психоаналитична насоченост, собственик и управител на „Българска школа за психоанализа“.

Академично образование: през 12.2008 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във ВСУ „Черноризец Храбър“. През 10.2009 година – магистратура в същия университет, специалност „Приложна психология“. През 04.2009 година придобива свидетелство за професионална квалификация „учител по психология и логика, философия, етика и право“, отново към ВСУ „Черноризец Храбър“.

Допълнителни курсове и обучения: в периода 21.07.2006 – 27.07.2006 година преминава обучение в Психофизиологичната научно-изследователска лаборатория във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в качеството си на помощник-експериментатор при проверката на психофизиологичните качества на кандидат-курсантите. През 05.2007 година преминава обучение за граждански наблюдател в полицията към Институт „Отворено общество“.

В периода 2008 – 2017 година преминава обучение по психоанализа в „Българска школа по психоанализа“, включващо лична психоанализа, обучение по психоанализа (от първи до трети етап) и работа под супервизия с деца и родители. През 2011 година преминава обучение по практически умения в консултирането в „Българска школа по психоанализа“. През 2012 година – обучение за работа с деца от аутистичния спектър, отново в „Българска школа по психоанализа“.

Професионален опит: в периода 10 – 12.2006 година е наета като експерт-графолог при извършване подбор на персонал към „Клуб еспресо“. През 02.2010 година започва работа като социален асистент, а след това (10.2014 година) – психолог към фондация „Българска школа по психоанализа“. В този период работи в Детския консултативен център, където се занимава с деца с аутистично поведение, хиперактивност, агресивно поведение, проблеми с общуването и социализацията и др., както и с техните родители.

През 02.2020 година, заедно с Десислава Александрова, основават „Българска школа за психоанализа“.

В периода 07 – 12.2021 година работи и като експерт-психолог в „Зеления морски двор на Варна“, където извършва диагностика и превенция на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на деца до тригодишна възраст.

Публикации: В периода 01.2009 – 08.2017 година е отговорен редактор на списание „Психология за родители“. Редовно пише статии за списанията „Психология журнал“, „Психология за родители“, „Психоанализа“, „Психология – теория и практика“, „Психоаналитична практика“. Участва като докладчик в конференциите на БШПА от 2006 година до днешна дата. Съавтор е на книгата „50 въпроса и отговора за аутизма“ (2010), автор на „Синдром на родителското отчуждение“ (2021) и съставител на „Вицове за психолози“ (2021). От три години насам е съорганизатор на Националната научно-практическа конференция по психология „Психология – теория и практика“, а от 2022 година – организатор.

Членства: в периода 05.2007 – 05.2008 година е доброволец във фондация „SOS – семейства в риск“. От 08.2008 година е доброволец във фондация „Българска школа по психоанализа“, където по-късно започва работа.

ПУБЛИКАЦИИ

всичко е език

Всичко е език

Всички сме чували фразите: „Ако излезеш в този вид навън, всички ще ти се смеят!“, „Не викай, защото пречиш на останалите хора!“, „Ако не споделяш играчките си, няма да имаш приятели!“ и др., било то в Детския кът, на площадката, или през собственото си детство. Замисляйки се, в тях има основание. В колкото и свободно време да живеем, все пак

социални мрежи

Въпросът за символиката в творчеството на З. Фройд

Този въпрос е всеобхватен и то не само от гледна точка на психоанализата. Символите са основополагащ елемент в много науки като лингвистика, математика, теология, етнология и други. За пример знаците, с които пишем, са символ на определени звуци. В математиката „пи“ е символ на математическа константа, представляваща отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Полумесецът е символ на

деца

Как ще ги стигнем… (и дали е нужно)?

Работя с деца и техните семейства от около дванадесет години. Пред очите ми се разви епидемията от деца с аустично състояние… която продължава своята прогресия и към днешна дата. Но, това, което ми прави впечатление в последно време, е зараждането на една друга вълна от деца с явни девиантно поведение. Ще дам няколко примера. Случаи от практиката 1. Момиче на

ЕКИП

Гергана Николова

Гергана Николова

Гергана Николова е психолог, ръководител на Детския консултативен център към „Българска школа за психоанализа“. Академично образование: през 10.2020 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. От 10.2021 година до настоящия момент се обучава в следдипломно обучение за допълнителна професионална квалификация „Логопедия“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Допълнителни курсове, обучения и семинари: в

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X