Българска школа за психоанализа

Ирена Киркова е психолог с психоаналитична насоченост, собственик и управител на „Българска школа за психоанализа“.

Академично образование: през 12.2008 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във ВСУ „Черноризец Храбър“. През 10.2009 година – магистратура в същия университет, специалност „Приложна психология“. През 04.2009 година придобива свидетелство за професионална квалификация „учител по психология и логика, философия, етика и право“, отново към ВСУ „Черноризец Храбър“.

Допълнителни курсове и обучения: в периода 21.07.2006 – 27.07.2006 година преминава обучение в Психофизиологичната научно-изследователска лаборатория във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в качеството си на помощник-експериментатор при проверката на психофизиологичните качества на кандидат-курсантите. През 05.2007 година преминава обучение за граждански наблюдател в полицията към Институт „Отворено общество“.

В периода 2008 – 2017 година преминава обучение по психоанализа в „Българска школа по психоанализа“, включващо лична психоанализа, обучение по психоанализа (от първи до трети етап) и работа под супервизия с деца и родители. През 2011 година преминава обучение по практически умения в консултирането в „Българска школа по психоанализа“. През 2012 година – обучение за работа с деца от аутистичния спектър, отново в „Българска школа по психоанализа“.

През 01.2023 година преминава курс „Интерсубективност в психоанализата“ към Института за разширени психологически изследвания, САЩ.

Професионален опит: в периода 10 – 12.2006 година е наета като експерт-графолог при извършване подбор на персонал към „Клуб еспресо“. През 02.2010 година започва работа като социален асистент, а след това (10.2014 година) – психолог към фондация „Българска школа по психоанализа“. В този период работи в Детския консултативен център, където се занимава с деца с аутистично поведение, хиперактивност, агресивно поведение, проблеми с общуването и социализацията и др., както и с техните родители.

През 02.2020 година, заедно с Десислава Александрова, основават „Българска школа за психоанализа“.

В периода 07 – 12.2021 година работи и като експерт-психолог в „Зеления морски двор на Варна“, където извършва диагностика и превенция на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на деца до тригодишна възраст.

Публикации: В периода 01.2009 – 08.2017 година е отговорен редактор на списание „Психология за родители“. Редовно пише статии за списанията „Психология журнал“, „Психология за родители“, „Психоанализа“, „Психология – теория и практика“, „Психоаналитична практика“. Участва като докладчик в конференциите на БШПА от 2006 година до днешна дата. Съавтор е на книгата „50 въпроса и отговора за аутизма“ (2010), автор на „Синдром на родителското отчуждение“ (2021) и съставител на „Вицове за психолози“ (2021). От три години насам е съорганизатор на Националната научно-практическа конференция по психология „Психология – теория и практика“, а от 2022 година – организатор.

Членства: в периода 05.2007 – 05.2008 година е доброволец във фондация „SOS – семейства в риск“. От 08.2008 година е доброволец във фондация „Българска школа по психоанализа“, където по-късно започва работа.

Награди и отличия: на 04.01.2023 година е отличена с благодарствена грамота от фондация „История Славнобългарска“ за оказано съдействие при разкриване на истинската българска история в духовен, културен и държавнически аспект, на философско-етичните и морално-нравствени тенденции през вековете, за полагане основите на родовата памет и възстановяване на българското лидерско място в европейската култура.

ПУБЛИКАЦИИ

всичко е език

Всичко е език

Всички сме чували фразите: „Ако излезеш в този вид навън, всички ще ти се смеят!“, „Не викай, защото пречиш на останалите хора!“, „Ако не споделяш играчките си, няма да имаш приятели!“ и др., било то в Детския кът, на площадката, или през собственото си детство. Замисляйки се, в тях има основание. В колкото и свободно време да живеем, все пак

социални мрежи

Въпросът за символиката в творчеството на З. Фройд

Този въпрос е всеобхватен и то не само от гледна точка на психоанализата. Символите са основополагащ елемент в много науки като лингвистика, математика, теология, етнология и други. За пример знаците, с които пишем, са символ на определени звуци. В математиката „пи“ е символ на математическа константа, представляваща отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Полумесецът е символ на

деца

Как ще ги стигнем… (и дали е нужно)?

Работя с деца и техните семейства от около дванадесет години. Пред очите ми се разви епидемията от деца с аустично състояние… която продължава своята прогресия и към днешна дата. Но, това, което ми прави впечатление в последно време, е зараждането на една друга вълна от деца с явни девиантно поведение. Ще дам няколко примера. Случаи от практиката 1. Момиче на

ЕКИП

Гергана Николова

Гергана Николова

Гергана Николова е психолог, ръководител на Детския консултативен център към „Българска школа за психоанализа“. Академично образование: през 10.2020 година завършва бакалавърска степен по психология, редовно обучение, във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. През 01.2023 година успешно завърши следдипломно обучение за допълнителна професионална квалификация „Логопедия“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Допълнителни курсове, обучения и семинари: в периода 25 – 28.10.2018

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ