Българска школа за психоанализа

„Българска школа за психоанализа“ провежда лични консултации на възрастни хора, които изпитват затруднения в своето личностно, семейно и/или професионално развитие.

Какво е психологическото консултиране?

Представлява специфични отношения между двама души, при които единият човек помага на другия да си помогне сам. То е начин на общуване, който позволява на другия да опознае своите чувства, мисли и поведение, което да му помогне да достигне до по-добро разбиране на себе си.

Само когато си наясно с причината за проблема, можеш да предприемеш адекватни мерки за неговото разрешаване. За да го направи, човекът е нужно да използва своите силни страни, като се опира на вътрешните си ресурси, откривайки и преодолявайки различните проявления на съпротивата, която неизменно ще му попречи да задоволи потребността си.

Погледнато в дългосрочен план, психологическите консултации ще му помогнат да живее един по-осъзнат и удовлетворяващ живот, в който ще взема правилни решения и ще извършва целенасочени действия.

Кои хора ползват психологическото консултиране?

То е предназначено за хора в психическа норма. „Психическата норма“ представлява приетото в дадена култура поведение, което е присъщо на по-голямата част от хората от дадена възраст, пол и др. При него има едно относително добро осъзнаване на реалността и не са налице психични заболявания (напр. шизофрения, депресия, биполярно афективно разстройство и др.). Каквато и е да спецификата на случая, нужно е клиентът да иска да се промени и да е готов да предприеме крачките към тази промяна.

Каква е продължителността на една консултация?

Един астрономически час (60 минути).

Колко често е нужно да идвам?

Честотата на срещите се определя съобразно заявения от клиента проблем.

Колко дълго е нужно да идвам?

Прието е, че за целите на консултирането са достатъчни до 10 – 15 срещи. Но, това разпределение е схематично, тъй като, както казва Зигмунд Фройд „първо трябва да се знае каква е крачката на пътешественика, преди да се изчисли дължината на пътя“. Освен това, ако клиентът е доволен и иска да продължи работата по своите конфликти, заявявайки нов проблем, психологът няма право да му откаже помощ.

Резервирането на час за консултация става, като се свържете с нас на посочените телефони, или ни изпратите запитване. Цената на среща е 70.00 лева.

МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖEТЕ С НАС
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ