Българска школа за психоанализа

Всяка година „Българска школа по психоанализа“ организира Национална научно-практическа конференция по психология на тема „Психология – теория и практика“. Сред докладчиците са специалисти от цялата страна, голяма част от които практикуващи психолози от различни сфери на психологията, които искат да се запознаят със съмишленици, да представят своята работа и да получат обратна връзка.

Кой може да участва?

Всички колеги, работещи в областта на психологията, социални и медицински работници, студенти и интересуващи се от психология. Формите за участие са две, а именно:

* докладчик;

* слушател.

Аз съм студент. Мога ли да участвам?

Екипът на „Българска школа за психоанализа“ насърчава и подкрепя студентите в бъдещото им професионално утвърждаване и развитие. В нашата конференция те могат да се включат както като докладчик, така и като слушател, на преференциална цена.

Какво представлява докладът?

Докладът е писмена разработка в научен стил по зададена тема. Често се използва, за да покаже резултатите от експеримент, изследване, случай от практиката или справка. Прието е обемът му да е между 8 и 15 страници.

Какви са изискванията за техническо оформяне на доклада?

Формат на страницата – А4, с двустранно подравняване.

Заглавие – Times New Roman, 16pt, Bold

Име на автора – Times New Roman, 12pt, Regular

Резюме – целта му е ясно да представи същността на писмения труд, с акцент върху получените новости и резултати, значимостта му за читателите. Прието е обемът му да е в рамките на 100 – 150 думи. Times New Roman, 12pt, Regular

Ключови думи – нужно е да съответстват на заглавието, резюмето и основния текст. Прието е да са между три и шест. Times New Roman, 12pt, Regular

Основен текст – Times New Roman, 12pt, Regular. Ако в него има таблици, графики, снимки, формули, е нужно да бъдат оформени и вмъкнати в черно-бяло. Изключение правим за рисунките, когато са представени като основа за психодиагностика. Те се изпращат цветни, в отделен файл, като ще бъдат публикувани в допълнително приложение към сборника. Ако обемът на фигурата е голям и не позволява поставяне в основния текст, е нужно да бъде посочено мястото им в текста (напр. „фиг.1“, „фиг.2“ и др.).

Благодарности (ако има такива) – напр. към проекта, благодарение на който е извършено финансирането на изследването, на изследваните лица и др. Times New Roman, 12pt, Italic

Използвана литература – Times New Roman, 12pt, Regular

Къде мога да прочета докладите?

Всички доклади се публикуват в собрник, който може да бъде закупен на място, в деня на конференцията, или от нашия онлайн магазин. => виж тук Той е регистриран в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране към Националния център за информация и документация (НАЦИД). Цената на сборника не е включена в таксата за участие в конференцията.

Снимки от минали конференции може да видите в Събития => виж тук

За информация относно бъдещите ни конференции, следете в секциите Новини => виж тук

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X