Българска школа за психоанализа

„Българска школа за психоанализа“ организира курс за работа с деца аутисти. Предназначен е за специалисти, родители, студенти и хора с интереси в тази сфера. Темите, които ще се разгледат, са:

  1. Съдържание и функции на несъзнаваното, Аза и Свръх аз.
  2. Причина и характеристики на състоянието аутизъм.
  3. Същност на невербалното поведение и разчитане на неговото проявление.
  4. Сближаване и изграждане на доверие. Развитие на интереси.
  5. Работа със съпротивата. Провокиране на говорна дейност.
  6. Изравняване на хронологичната възраст с психичната и физичната.

Срещите се провеждат всяка събота/неделя, в рамките на 4 учебни часа, в продължение на шест седмици, присъствено.

Цена : 400.00 лева

Участниците получават сертификат за преминат курс.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X