Българска школа за психоанализа

Курсът е теорeтико-практически и е насочен към студенти, психолози, социални и медицински работници, педагози и всички, които се интересуват от психоанализата и в частност – въпросите, свързани с формирането и развитието на личността.

Работата по време на курса е организирана в две направления: дава се информация за основните теоретични понятия, свързани със съответната тема, след което тя се пречупва през личния опит на всеки един от участниците с помощта на техниките, използвани в психоаналитичния процес.


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

 1. Несъзнавано – съдържание и функции. Енергeтична структура на несъзнаваното. Симбиотична и обектни връзки.
 2. Етапи във възрастовото развитие:
 • от раждането до 3 години.
 • Орална и анална фаза.
 • Процеси, формиращи Аз-а. 
 1. Период 3 – 6 години. Едипова фаза. Формиране и интернализиране на Свръх аз-а. Ролята на родителите и семейната среда.
 2. Период 7 – 11 години. Латентна фаза. Характерни особености на жизнения етап.
 3. Период 12 – 18 години. Пубертет. Характерни особености, основни жизнени задачи, корекция на моделите.


ВТОРИ СЕМЕСТЪР

 1. Период 20 – 30 години. Основни потребности и жизнени задачи. Защо повтаряме грешките на родителите си?
 2. Период 30 – 40 години. Основни потребности и жизнени задачи. Социални роли и пренареждането им, в контекста на ценностната система и доминиращите потребности на личността.
 3. Защитни механизми – формиране и проявление.
 4. Потребностите и капризите, като основа за формирането на личностните качества.
 5. Търпението и нетърпението в поведението и взаимоотношенията – психоаналитичен механизъм на формиране и проявление.


ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

 1. Символите в нашия живот.
 2. Защо сънуваме? Какво ни казват или показват сънищата?
 3. Грешки ли са „грешките” при писане, четене, говорене?
 4. Защо забравяме? За ползите и вредите от забравянето, от психоаналитична гледна точка.
 5. Асоциациите, като техника и средство в психоаналитичния процес. Невербалната методика – какво представлява, кога и как да я използваме?


Курсът се провежда в рамките на 3 семестъра, присъствено.
Всеки семестър е с продължителност 3 месеца.
Срещите са по два пъти месечно (през седмица), по 1 ден (6 учебни часа).
Общата им продължителност е 90 часа.
Големина на групата: минимум 8, максимум 10 души.
Цената за семестър е 500.00 лева
Таксите се плащат в началото на всеки семестър.
При плащане на цялата сума (за трите семестъра) се ползва отстъпка 5% от общата стойност – 60.00 лева

Участниците получават сертификат за преминат курс.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X