Българска школа за психоанализа

В периода 07.07 – 11.08. 2018 година, в град Пловдив, се проведе Курс за работа с деца аутисти. Благодарим на всички присъстващи за активността! Надяваме се да се видим отново!

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X