Българска школа за психоанализа

Статията цели да изясни сложните взаимоотношения майка – син, с оглед на противопоставянето по полов признак, неизбежно възникващото привличане между противоположни, независимо от родовата обвързаност и в тази връзка последващите вътрешни противоречия и конфликти. Ролята на майка, в която влиза жената, не изключва проявленията на нейната женска същност, включително такива, насочени към мъжкото в детето ѝ. Сексуалността намира скрити начини да си проправи път.

В етапа на изграждане на детето до възрастен отношенията майка – син търпят градация. Така е, заради своето устойчиво присъствие като необходимост първоначално за оцеляването, а впоследствие – за формирането на личността. Затова жената става важна част от неговата индивидуация и себереализация. От правилното взаимодействие майка – син се определя бъдещият живот и функциониране на мъжа. Свръхнамесата и опека на жената може да го лиши от автономност и ресурси за самостоятелно справяне. Обратно – неглижирането е вероятно да го направи агресивен, жесток и бездушен, или неспособен да създава трайни интимни връзки.

Роля на жената

Женствеността има няколко роли, които формират един комплексен образ. Той е съчетание от биологична, социална и културна предопределеност. Жената, за разлика от мъжа, притежава многокомпонентна същност от постоянно променящи се конструкти. За нея е характерна цикличност както на физиологично ниво, така и в психоемоционално отношение. Тази флуктуираща изразност се дължи на биологичните процеси, които протичат в тялото ѝ, хормоналния фон, цялата биохимична палитра от емоционалност, експресивност и страст.

Любовта на една майка е може би най-възпяваният мотив, най-ценното човешко благо. Една изначална връзка със зараждащия се организъм, която е базисна човешка необходимост в живота на всеки човек. Тази безпрецедентна есенциална ценност е изграждаща и формираща индивида. Нужна е от първият ден на раждането (та дори и в пренаталното развитие), в известна степен от значимост наравно с храната. Това прави ролята на жената уникална.

Затова майчината фигура няма аналог по степен на свързаност с детето и трудно може да намери заместител. Ролята ѝ, за създаването и появата на здрав и добре функциониращ индивид, е безспорна. Впоследствие нейното участие продължава в процеса на растеж и формиране на детето. Жената надгражда постепенно структурата от качества, умения и навици, необходими му да се превърне в адекватна на условията на средата зряла личност. С пълна сила това важи за израстването на нейния син.

ВИЖ ОЩЕ

Габриела Гатева

Габриела Гатева

2023 © Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ