Амбивалентност на майчината фигура – роля и влияние на женския образ при формиране на мъжката идентичност

You are currently viewing Амбивалентност на майчината фигура – роля и влияние на женския образ при формиране на мъжката идентичност

Габриела Гатева

   Настоящата статия има за цел да изясни сложните взаимоотношения майка – син, с оглед на противопоставянето по полов признак, неизбежно възникващото привличане между противоположни, независимо от родовата обвързаност и в тази връзка последващите вътрешни противоречия и конфликти. Ролята на майка, в която влиза жената, не изключва проявленията на нейната женска същност, включително такива, насочени към мъжкото в детето ѝ – сексуалността намира скрити начини да си проправи път.

      В етапа на изграждане на детето до възрастен връзката между детето-мъж и неговата майка търпи градация, поради своето устойчиво присъствие като необходимост първоначално за оцеляването, а впоследствие – за формирането на личността. Поради тази причина тя става важна част от неговата индивидуация и себереализация. От правилното взаимодействие с майката се определя бъдещият живот и функциониране на мъжа – нейната свръхнамеса и опека може да го лиши от автономност и ресурси за самостоятелно справяне; обратно – неглижирането е вероятно да го направи агресивен, жесток и бездушен, или неспособен да създава трайни интимни връзки.

      Женствеността има няколко роли, които формират един комплексен образ, съчетание от биологична, социална и културна предопределеност. Жената, за разлика от мъжа, притежава многокомпонентна същност от постоянно променящи се конструкти; за нея е характерана цикличност както на физиологично ниво, така и в психоемоционално отношение – тази флуктуираща изразност се дължи на биологичните процеси, които протичат в тялото ѝ, хормоналния фон, цялата биохимична палитра от емоционалност, експресивност и страст.

        Майчината любов е може би най-възпяваният мотив, най-ценното човешко благо, една изначална връзка със зараждащия се организъм, която е базисна човешка необходимост в живота на всяко човешко същество. Тази безпрецедентна есенциална ценност, сама по себе си, е изграждаща и формираща индивида – нужна от първият ден на раждането (та дори и в пренаталното развитие), в известна степен от значимост наравно с храната. 

    Затова и майчината фигура няма аналог по степен на свързаност с детето и трудно може да намери заместител. Ролята ѝ за създаването и появата на здрав и добре функциониращ индивид е безспорна. Впоследствие нейното участие продължава в процеса на растеж и формиране на детето, надграждайки постепенно структурата от качества, умения и навици, необходими му да се превърне в адекватна на условията на средата зряла личност.

0 0 Гласувайте.
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Зреди всички коментари