Обучение по психоанализа

     Обучението е теорeтико – практическо и е насочено към – студенти, психолози, социални и медицински работници, педагози и всички, които се интересуват от въпросите, свързани с формирането и развитието на личността.
     Теорeтико – практическо – дават се основните теоретични понятия, свързани със съответната тема, и получената информация се пречупва през личния опит на всеки един от участниците с помощта на техниките, използвани в психоаналитичния процес.

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1. Несъзнаваното – съдържание и функции. Енергeтична структура на несъзнаваното. Симбиотична и обектни връзки.
2. Етапи във възрастовото развитие:
* от раждането до 3 години. Орална и анална фаза. Процеси, формиращи Аз-а. Потребностите и капризите като основа за формирането на личностните качества.
3. Период – 3 – 6 години. Едипова фаза. Формиране и интернализиране на СвръхАз-а. Ролята на родителите и семейната среда.
4. Период – 7-11 години. Латентна фаза. Характерни особености на жизнения етап.
5. Период 12 – 18 години. Пубертет. Характерни особености; основни жизнени задачи; корекция на моделите.

ВТОРИ СЕМЕСТЪР
1. Период – 20 – 30 години. Основни потребности и жизнени задачи. Защо повтаряме грешките на родителите си?
2. Период 30 – 40 години. Основни потребности и жизнени задачи. Социални роли и пренареждането им в контекста на ценностната система и доминиращите потребностите на личността.
3. Защитни механизми – формиране и проявление
4. Потребностите и капризите като основа за формирането на личностните качества
5. Търпението и нетърпението в поведението и взаимоотношенията – психоаналитичен механизъм на формиране и проявление.

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР
1. Символите в нашия живот.
2. Защо сънуваме? Какво ни казват или показват сънищата?
3. Грешки ли са „грешките” при писане, четене, говорене?
4. Защо забравяме? За ползите и вредите от забравянето от психоаналитична гледна точка.
5. Асоциациите като техника и средство в психоаналитичния процес. Невербалната методика – какво представлява, кога и как да я използваме?

Обучението се провежда в рамките на 3 семестъра.
Всеки семестър е с продължителност 3 месеца.
Срещите са по два пъти месечно (през седмица), по 1 ден (6 учебни часа).
Общата продължителност на обучението е 90 часа.
Прием в групата за обучение минимум 8, максимум 10 души.
Цената за семестриалното обучение е 400 лв.
Таксите се плащат в началото на всеки семестър.
При плащане на цялата сума (за трите семестъра) се ползва отстъпка 5% от общата стойност – 60.00 лв.)

Обучение за работа с деца аутисти

     Българска школа за психоанализа организира обучение за работа с деца аутисти. Темите, които ще се разгледат, са:

1. Функция и съдържание на несъзнаваното, Аза и Свръх аза.
2. Причина и характеристика на състоянието аутизъм.
3. Същност на невербалното поведение и разчитане на неговото проявление.
4. Сближаване и изграждане на доверие. Развитие на интереси.
5. Работа със съпротивите. Провокиране на говорна дейност.
6. Догонване на хронологичната възраст с психичната.

     Срещите ще се провеждат всяка събота в продължение на шест седмици.
     Цена на обучението: 400.00 лева

     Обучението е предназначено за специалисти, родители и студенти. Участниците получават сертификат за преминат модул.

Обучение за работа с деца с хиперактивност

     Българска школа за психоанализа организира обучение за работа с деца с хиперактивност. Темите, които ще се разгледат, са:

1. Функция и съдържание на То, Аз и Свръх аз.
2. Причина и характеристика на състоянието хиперактивност.
3. Сближаване и изграждане на доверие. Определяне на реалистични очаквания, от страна на възрастните.
4. Намаляване на вътрешната тревожност.
5. Определяне на граници. Поставяне на отговорности.
6. Развитие на социалните умения.

     Срещите ще се провеждат всяка събота, в продължение на шест седмици.
     Цена на обучението: 400.00 лева

     Обучението е предназначено за специалисти, родители и студенти. Участниците получават сертификат за преминат модул.