Сайтът fspeid.com е собственост на Българска школа за психоанализа ООД, ЕИК: 205991610, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Пирот 22.

Дружеството е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин:

Адрес: гр. Варна, ул. Драгоман 30 , електронен адрес:  bshpa@abv.bg.

Настоящите Общи условия регламентират правата и задълженията на сайта fspeid.com и неговите потребители.

Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси, включително с отварянето на интернет страница от сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

Българска школа за психоанализа запазва правото да променя Общите условия за ползване на сайта по всяко време, без предварително известие. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите предоставяни на него. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че сте съгласни с посочените Общи условия.

Условия за ползване на сайта:

Българска школа за психоанализа декларира, че интернет страницата fspeid.com е достъпна за всички потребители, запознати с Общите условия. Ползването на ресурсите на сайта не са обвързани с регистрация, освен при необходимост на коментар на публикация. Тогава в сила влиза нашата Политика на поверителност.

Авторите, които пишат за блога на Българска школа за психоанализа изразяват свое собствено виждане и носят лична отговорност за съдържанието на своите публикации.

Българска школа за психоанализа има право да откаже публикация, ако прецени, че дадената информация не отговаря на вижданията и целите на организацията.

Потребителите имат право да ползват сайта единствено за лично ползване, с нестопанска цел на територията на България и извън нея.

Интелектуална собственост

Всички материали, изразени в новини, анализи, публикации, събития, услуги, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Българска школа за психоанализа ООД, освен ако изрично е посочено друго. Всички материали са под закрилата на Закона за авторско право и сродните му права.

Допуска се тяхното използване единствено след писмено съгласие от страна на Българска школа за психоанализа, като се цитира източник и се постави линк към използвания материал от страницата на сайта.

Потребителите не могат да копират и изменят съдържанието на сайта, извън контекста му.

Заключение:

Кореспонденцията между Българска школа за психоанализа и нейните потребители на сайта fspeid.com може да бъде осъществена чрез имейл адрес bshpa@abv.bg

Неправомерното използване на съдържанието на сайта представлява закононарушение, като в този случай се прилага действащото законодателство на територията на Република България.

Настоящите условия влизат в сила от 10.01.2021 година