Българска школа за психоанализа

Обикновено, когато децата присъстват на рожден ден, ако са достатъчно големи, за да осъзнават случващото се, веднага след това го пресъздават в игра. Обикновено включва опаковане на подаръци, подаряване, духане на свещи, пеене на песни и т.н. Много често се случва детето да започне да взема покривката или кърпа, да завива различните предмети около себе си (книгите от шкафа, чинии, купи, играчки) и да ги оставя така из цялата стая. Обичайната реакция, когато видите това, е да настоявате тази бъркотия да се оправи, често с повишаване на тона.

Развиващи аспекти на играта

Защо си струва да ви въвлече в тази игра? Първо, показването как да завива (например в салфетка) на предмети, които то иска, упражнява хватателните му умения. Приучава се към умения за прегъва, тренира се комбинативността на мисълта, развива се представата му за форма. Например, за голям обект е необходимо опаковката да е голяма, за малък – малка. Нужно е тя да покрива конкретния подарък от всички страни. Детето трябва да прецени как да го постави и покрие, което е свързано с трениране на пространственото му ориентиране. 

В същото време то подарява на друг човек. Това показва отношение към него и е свързано с умението да споделяш. Провокират се потребности да зарадваш някого и да му доставиш удоволствие. Това е важна част от създаването на отношения. 

Реакцията на получаващия се разчита от детето. То добива опит как да реагира в подобна ситуация. Мога да приложа пример, в който момче иска да зарадва майка си и ѝ купува подарък. Жената не реагира според очаквания начин и заедно с детето връща този подарък в магазина. Вече в зряла възраст, мъжът изпада в силна тревожност, когато се налага да прави подаръци на близки хора. Това се корени в изпитаното неудоволствие от поведението на майка си. Оттук – страх да не разочарова отсрещната страна, което като малък е разчел в постъпката ѝ.

Чрез тази игра у детето се развиват и социалните умения. Например, какво се казва, когато се подарява или как се реагира, когато получаваш подарък: „Заповядай!“, „Много благодаря, това е толкова хубав подарък!“, „Точно това исках!“ и т.н.

Възрастните и търпението

Обикновено в тази игра се наблюдава нетърпение, от страна на възрастните. Така е защото опаковането, подаряването и начина на реагиране на действието се повтарят продължително време. Детето не се изморява в продължение на около 40 минути да сваля книгите от шкафа, да ги увива и да ги поднася. Очаква същата реакция на изненада и радост от тяхна страна. Това, което искам да поясня е, че продължителността и стереотипността в играта се дължи на това, че детето тепърва изгражда опит. Изграждат се различни представи, които то подрежда като последователност – вземане, опаковане, поднасяне, реакция и т.н. Връзките между отделните представи са все още неустойчиви. Затова то повтаря многократно това опаковане на подаръци. По този начин изгражда цял „комплекс“ за това, какво е необходимо да направи, когато поднася подарък. След като добие увереност в своите действия, потребността бива задоволена. То без проблем може да се насочи към друга игра.

Десислава Александрова

Десислава Александрова

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X