Българска школа за психоанализа

Когато работи, психологът обикновено е активната страна в процеса. На знаещият, можещият, предизвикващият събитията. Той води клиента по пътя към себе си, тоест помага му да намери начина, по който да задоволи своите потребности. Клиентът е в позицията на получаващ – помощ, познание, дори провокации.

Ето защо са много значими и приятни моментите, в които тези роли се сменят. В които клиентът задоволява потребността от значимост и признание на специалиста. Особено когато това е продиктувано от потребност, а не от приетите от социума правила. А то си личи.

Един от тези моменти е именно Международният ден на жената – осми март.

Благодарим на всички приятели на школата и клиенти за подаръците! Цветята ще увяхнат, по споменът ще остане! Бъдете здрави!

2024 © Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ