Българска школа за психоанализа

Уважаеми колеги и приятели,

Във връзка с неколкократните и користни нападки към БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА, направени чрез изказано становище и разпространени от „обединяващото“ и „безпристрастно“ Дружество на психолозите в България, направихме писмено запитване до IPA, свързани с твърденията по наш адрес.

Прилагаме част от въпроса и отговора от IPA в оригинал и превод. Коментарът и изводите оставаме на всеки един от вас.

Ние не сме „етични“ обединители на всеобщо рамкирано мислене. Нямаме амбиции да ръководим и даваме разрешителни, да картотекираме и номерираме специалистите. Не си присвояваме правото да определяме кой може и кой не може да работи като психолог, в частност – психоаналитик.

Нашата цел е да се даде гледна точка на всички, които се упражняваме във вечната и естествена лаборатория на психологията – ЖИВОТА.

Въпрос:

„……С тази тяхна изява, те казват, че аналитик, който не е член на организация, не може да практикува психоанализа. Имайки това предвид, бих желал да ви попитам, има ли етичен кодекс на ИПА и още по-точно, има ли глобален закон, според който психолог, желаещ да се посвети на ученията на Зигмунд Фройд, е канонизиран да се присъедини към специфична организация, за да може да практикува психоанализа (изключвайки основната подготовка, разбира се)….“

With that claim, they states that an analyst cannot practice without being a member of an organisation. With that in mind, I would like to know if there is an ethical codex in IPA and more to the point, is there a global rule that states that a psychologist who wishes to enlist himself in the teachings of Sigmund Freud is canonized to join a specific organisation in order to practice psychoanalysis (excluding the essential training course of course).

Отговор:

„…..По отношение на психоаналитично обучение, одобрено от ИПА, всеки институт на ИПА има свои критерии за членство, базирано на „Стандарти за квалификация и приемане на ИПА“ . Това също може да бъде открито на долу посоченият сайт.

https://www.ipa.world/en/IPA1/Procedural_Code/Requirements_for_qualification_and_admission_to_membership.aspx

„Това не означава, че един психоаналитик е задължен да бъде член на ИПА, за да практикува законно по целия свят.

„……With regard to IPA approved psychonalytic training, each IPA Institute has its own criteria for Membership based on ‘IPA Standards and Criteria for Qualification and Admission to Membership’.This can also be found on the IPA’s website at: www.ipa.org.uk (link below).

https://www.ipa.world/en/IPA1/Procedural_Code/Requirements_for_qualification_and_admission_to_membership.aspx

This is not to say that a psychoanalyst is bound to be a Member of the IPA to legally practise psychoanalysis around the world. …“

I hope this answers your questions but please do not hesitate to contact us should you have any further queries.

Kind regards

Francesca

Francesca Battisti-Davies

Office Assistant

International Psychoanalytical Association Broomhills Woodside Lane London N12 8UD

ipa@ipa.org.uk

francesca@ipa.org.uk

2023 © Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ