Българска школа за психоанализа

На 04.12.2010 година, от 18:00 часа в зала „Пресцентър“ на ФК – Варна, представихме книгата „50 въпроса и отговора за аутизма“. Въпросите са реални, изведени от състояла се по-рано работна среща със специалисти от град Варна по проблемите на аутизма. Отговорите в книгата стъпват на база нашата авторска методика за работа.
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ