Българска школа за психоанализа

Уважаеми родители, искаме да Ви информираме, че във връзка с разрастването на нашия екип Детският консултативен център към „Българска школа за психоанализа“ обявява нов прием на деца за извършване на психологическа работа.

Ние, специалистите, работещи с деца, знаем колко важна и съществена е ролята на навременната психологическа интервенция. Това е така, защото „уловен“ в началото, проблемът може да се преодолее по-лесно. Като, разбира се, отчитаме неговата степен, индивидуалните особености на детето, както и съдействието на родителите.

Ако не бъдат взети мерки тогава, когато той е забелязан, а бъде оставен да премине „от само себе си“, практиката показва, че често се задълбочава и тогава преодоляването му става по-трудно и бавно. Това е така, тъй като навикът, сформирал се в това изминало време, е станал устойчив поведенчески модел. А промяната му изисква продължителна и целенасочена корекция. Дефицитите, независимо дали са свързани с когнитивни процеси и/или усвояване на определени умения, които не са преодоляни в предучилищна възраст, се пренасят в следващия етап от детското развитие – ранната училищна възраст. Всичко това неминуемо оказва неблагоприятно въздействие върху самочувствието на детето, неговите социални умения в средите, в които пребивава, както и върху неговите обучителни постижения.

Нашият екип от специалисти работи с:

  • деца от аутистичния спектър;
  • хиперактивни деца;
  • деца с ограничени и/или липсващи езиково-говорни умения;
  • деца с проблеми в общуването и социализацията;
  • деца с усложнена адаптация в детската градина;
  • деца с агресивно поведение и други.

Повече информация за същността на нашата работа може да намерите тук.

Записване на час за консултация може да направите като се обадите на следните телефони: 088 723 8580; 089 677 2192.

 

2023 © Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ