Паралел между PAS синдром и „Стокхолмския синдром“ – „Метафората за заложника“

Десислава Христова Даскалова Метафората за заложника отразява динамиката на психологическия контрол, която стои в основата на преживяването на детето, и това ни помага да разберем защо детето приема изкривените вярвания и поведението на отчуждаващия го родител. Детето по същество е психологически заложник на психопатологията на отчуждаващия нарцистичен родител / родител с гранично разстройство. Като заложник на психопатологията на нарцистичния родител, детето е изложено на мощни тактики: 1) Психологически контрол върху поведението, 2) Непредсказуеми психологически мъки и отмъщение за евентуалното…

Continue ReadingПаралел между PAS синдром и „Стокхолмския синдром“ – „Метафората за заложника“

Благосъстояние на работното място през погледа на организационната психология

Кристина Димитрова студент в спец. „Психология“, ПУ „Паисий Хилендарски“ Психичното благополучие на работното място е от фундаментално значение за дългосрочната ефективност на компаниите. Международната организация на труда е създала комитет по здравето на служителите, който се стреми към „насърчаване и поддържане на най-високата степен на физическо, психическо и социално благополучие на работниците във всички професии“ (2014). От своя страна, британският CIPD (Чартърен институт за персонал и развитие) фокусира вниманието на компаниите именно върху благосъстоянието на служителите: „…здравето и благосъстоянието…

Continue ReadingБлагосъстояние на работното място през погледа на организационната психология

Ролята на социалните мрежи за формиране на нов мироглед по време на пандемия и влиянието им върху съзнанието

Анелия Попова доктор, катедра „Медии и обществени комуникации” УНСС Социалните мрежи станаха неизменна част от човешкия живот. Бързият темп на развитие на високите технологии се превърна в определящ фактор, с който вече е невъзможно да не се съобразим. Затова на фокус са не само умението да използваме функционалността в онлайн пространството, но най-вече влиянието, което то упражнява върху психиката ни през цялото време; начинът, по който променя нагласите. Особено в условия на пандемия, когато променливите в мисленето и поведението…

Continue ReadingРолята на социалните мрежи за формиране на нов мироглед по време на пандемия и влиянието им върху съзнанието

„Новата нормалност” – психологически аспекти на реалността или как се живее под маската на COVID-19

Анелия Попова доктор, катедра „Медии и обществени комуникации”УНСС Реалността е философски термин, с който се обозначава всичко, което съществува или съвкупността от действително съществуващи обекти. Отвъд определението обаче, тя не е нищо по-различно от сблъсък на представи, нагласи и очаквания, които лесно могат да се трансформират и променят под тежестта на редица обективни и субективни фактори, и обстоятелства. „Промяна” днес е дума с много и различни социално-психологически значения, и е едно от актуалните определения за реалността. Промяната днес все…

Continue Reading„Новата нормалност” – психологически аспекти на реалността или как се живее под маската на COVID-19

Как ще ги стигнем… (и дали е нужно)?

Работя с деца и техните семейства от около дванадесет години. Пред очите ми се разви епидемията от деца с аустично състояние... която продължава своята прогресия и към днешна дата. Но, това, което ми прави впечатление в последно време е зараждането на една друга вълна от деца с явни девиантни проблеми. Ще дам няколко примера от практиката: 1. Момиче на шест години, единствено дете в семейството, избягва от занималня, тъй като са й направили забележка да не взема играчка от…

Continue ReadingКак ще ги стигнем… (и дали е нужно)?

Накъде водят всички свършени наполовина неща?

Има хора, които започнат ли нещо, независимо за какво се отнася, не се отказват, докато не го финализират. Съществуват и други, за съжаление много повече – които започват нещо, но рядко го довършват. Изоставянето му може да е пред първата изпречила се трудност, след първия успех, или преди финализирането му, когато е важна само крайната крачка. Ще разгледам втората ситуация. При първият вариант може да кажем, че мотивацията не е достатъчно силна. Оттук, с голяма степен на вероятност можем…

Continue ReadingНакъде водят всички свършени наполовина неща?

В последната среща с детето

Практиката показва, че в преобладаващата част от случаите на деца, които са потърсили нашите услуги, обикновено родителите са хората, които решават кога да приключат срещите ни. Всеки има своите критерии относно това, колко и каква помощ иска да получи. Някои са дошли, защото детето не говори. Разрешаването на този проблем е основната им потребност. Оттук, когато детето започне да изказва думи и словосъчетания, потребността им бива задоволена. С това намалява мотивацията им да продължим срещите, макар то все още…

Continue ReadingВ последната среща с детето

Защо си вземаме домашен любимец?

Любовта към любимците е често срещано чувство, което показва, че човекът има положително отношение към света и в частност – живите същества. В живота на всяко дете настъпва етап, в който иска да има домашен любимец, обикновено котка, куче или хамстер, което да отглежда вкъщи. Това е начин да подражава на възрастните – както мама и татко се грижат за него, така и тo да се грижи за някого. Желанието може да се активира и от конкуренцията с другите…

Continue ReadingЗащо си вземаме домашен любимец?

Когато специалистът иска твърде много

В последните седмици, по повод законопроекта за психолозите в България, отново се повдигна въпроса „Какво значи да си добър специалист?“ Мненията се въртяха около това, че е важно да имаш необходимите знания и умения, да си емпатиен, да искаш да помогнеш на клиента и др. Не отричам всичко описано дотук, но ще разгледам ситуацията, в която твърде силното желание да се справим може да доведе до противоположен резултат, разгледано през призмата на работата с деца. Какво се случва най-често?…

Continue ReadingКогато специалистът иска твърде много

Защо е важно психологът да работи върху себе си?

Заглавието на статията сигурно звучи тривиално. „Важно е психологът да работи върху себе си!“ - това е фраза, повтаряна като мантра още от първия ден на студентското ни обучение. Тя е като жалон, с който безропотно се съгласяват не само специалистите, а и всички хора, запознати в някаква степен с естеството на тази професия. В настоящата статия ще разгледам въпроса през призмата на практическата работа с деца, с което ще опитам да влея конкретно съдържание и функция в нея.…

Continue ReadingЗащо е важно психологът да работи върху себе си?