Българска школа за психоанализа

социални мрежи

Роля на бащата в индивидуацията на жената

Статията цели да осветли отношенията баща – дъщеря и възникващите на тази база отпечатъци върху утвърждаването и формирането на бъдещата жена. Да покаже ролята на бащата във формирането на женствеността и сексуалните отношения, които ще има с мъжете. Опитва да обясни как се случва изграждането на женската идентичност. А именно – чрез интегриране на мъжките черти в личността на момичето-жена. Кои са повратните точки в развитието ѝ, в контекста на семейните отношения и връзката с майката? Също така, основни теми

социални мрежи

Отношенията „майка – син“

Статията цели да изясни сложните взаимоотношения майка – син, с оглед на противопоставянето по полов признак, неизбежно възникващото привличане между противоположни, независимо от родовата обвързаност и в тази връзка последващите вътрешни противоречия и конфликти. Ролята на майка, в която влиза жената, не изключва проявленията на нейната женска същност, включително такива, насочени към мъжкото в детето ѝ. Сексуалността намира скрити начини да си проправи път. В етапа на изграждане на детето до възрастен отношенията майка – син търпят градация. Така е,

деца

Как ще ги стигнем… (и дали е нужно)?

Работя с деца и техните семейства от около дванадесет години. Пред очите ми се разви епидемията от деца с аустично състояние… която продължава своята прогресия и към днешна дата. Но, това, което ми прави впечатление в последно време, е зараждането на една друга вълна от деца с явни девиантно поведение. Ще дам няколко примера. Случаи от практиката 1. Момиче на шест години, единствено дете в семейството, избягва от занималня, тъй като са ѝ направили забележка да не взема играчка от

специалист

Специалистът иска твърде много

В последните седмици, по повод законопроекта за психолозите в България, отново се повдигна въпросът „Какво значи специалистът да е добър?“. Мненията се въртяха около това, че е важно да имаш необходимите знания и умения, да си емпатиен, да искаш да помогнеш на клиента и др. Не отричам всичко описано дотук, но ще разгледам ситуацията, в която твърде силното желание да се справим може да доведе до противоположен резултат, разгледано през призмата на работата с деца.  Какво се случва най-често? Тъй

психологът

Психологът – защо е важна самоанализата?

Заглавието на статията сигурно звучи тривиално. „Важно е психологът да работи върху себе си!“ – това е фраза, повтаряна като мантра още от първия ден на студентското ни обучение. Тя е като жалон, с който безропотно се съгласяват не само специалистите, а и всички хора, запознати в някаква степен с естеството на тази професия. Професионални наблюдения В настоящата статия ще разгледам въпроса през призмата на практическата работа с деца. С това ще опитам да влея конкретно съдържание и функция в

последната среща

Последната среща с детето

Практиката показва, че преобладаващата част от случаите на деца, които са потърсили нашите услуги, родителите са хората, които решават кога ще е последната среща. Всеки има своите критерии относно това, колко и каква помощ иска да получи. Някои са дошли, защото детето не говори. Разрешаването на този проблем е доминираща потребност. Оттук, когато детето започне да изказва думи и словосъчетания, потребността им бива задоволена. С това намалява мотивацията им да продължим срещите, макар то все още да няма знанията и

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X