Въпросът за символиката в творчеството на Зигмунд Фройд

Ирена Киркова Този въпрос е всеобхватен и то не само от гледна точка на психоанализата. Символите са основополагащ елемент в много науки като лингвистика, математика, теология, етнология и други. За пример знаците, с които пишем, са символ на определени звуци; в математиката „пи“ е символ на математическа константа, представляваща отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър; полумесецът е символ на ислямската религия; всяка извезана шевица в българските носии носи своето символно значение, включително информация от кой район…

0 Comments

Дрехите при децата

 Началото на пролетта ни доведе и първите слънчеви дни, даващи ни възможност да наблегнем на дългите разходки в парка, захвърляйки дебелите дрехи. Именно в една от тези прекрасни сутрини попаднах на жена, която извеждаше две деца навън. Момчетата бяха облечени с дебели якета, стегнати от зимен шал, в комплект с подобна шапка на главата. Ясно се виждаше, че децата бяха трудноподвижни в тази „пролетна“ екипировка, подсилена и от зимни ботуши. Ситуацията ми направи впечатление и ме провокира да се…

0 Comments

Ползите от детските приказки

Публикувано в Зеленият морски двор на Варна Голяма част от децата обичат детските приказки. Любопитството към тях зависи от това, кога са се докоснали до техния вълшебен свят. Колкото по-рано родителите започнат да четат приказки на децата си, толкова интересът към тях се засилва. Много от нас имат приятни асоциации, свързани с четенето на приказка – изникват спомени от нашето собствено детство или такива, свързани с нашите деца. В съзнанието изплува картина на родителя и детето, сгушени под одеялото.…

0 Comments

Развитие на езика в кърмаческия период

Публикувано в Зеленият морски двор на Варна Първата година от живота е известна като предлингвистичен, или подготвителен, период по отношение на езиковото развитие. Преди появата на същинската реч детето усвоява ефективна комуникация: то постига ефект върху възрастните с невербални сигнали (плач, гукане, усмивка), чиято употреба отначало е несъзнавана, но с времето става умишлена и преднамерена, с цел привличане на тяхното внимание. В кърмаческия период (от раждането до 12 месец) бебето се учи да разбира езика, който слуша, започва да…

0 Comments

„Искам да бъда голям/а!“ – за потребността от автономност при децата

Публикувано в Зеленият морски двор на Варна Играта е основополагаща и изключително важна за детското развитие. Чрез нея се развиват психичните процеси, моториката, социалните умения, както и емоционално-волевата сфера. Играта е една своебразна „работа“ за детето, така както ние възрастните работим. Посредством нея, то овладява определени умения, научава нови неща относно съдържанието и функцията на обектите от заобикалящата го среда, учи се да преодолява трудности, надгражда уменията си. Между втората и третата година се формира Аз-образът на детето. Ако…

0 Comments

Ролята на майката при момчетата

Публикувано в Зеленият морски двор на Варна В началото на развитието на детето майката заема основна роля при отглеждането. Тя е първият и най-важен обект и при двата пола. Когато бащата се включва активно още в началото, малкото изгражда силна връзка и с него. Това става най-често чрез игрите и споделянето на отговорности между родителите. Между втората и третата година от развитието на децата те възприемат разликите между половете и се определят като част от единия или другия пол.…

0 Comments

„Всичко е език“ и последствията от този факт

Публикувана в Зеленият морски двор Всички сме чували фразите „Ако излезеш в този вид навън, всички ще ти се смеят!“, „Не викай, защото пречиш на останалите хора!“, „Ако не споделяш играчките си, няма да имаш приятели!“ и др., било то в Детския кът, на площадката, или през собственото си детство. Замисляйки се, в тях има основание: в колкото и свободно време да живеем, все пак има някакви естетически критерии, които все още се спазват в обществото; самите те не…

0 Comments

Имплементиране на качествен анализ на съдържанието в произведения от художествената литература в аудио-формат, по отношение на срещащата се в тях психопатология

Я. Ченков - УМБАЛ „Св.Марина“ – Варна, Медицински университет – Варна. Анализът на съдържанието (англ: content analysis) представлява емпиричен метод за количествено и качествено анализиране на текстове в писмени (Horton, N. S, 1986), видео (Schneider, J. 1993; Alexander B Barker, John Britton et. Al, 2019), звукови, и др. формати, чиято цел е достигане до умозаключения и правене на изводи за различни връзки и модели в изследваните текстове. Един от най-изчерпателните научни трудове, описващ детайлно историята, развитието, компонентите и различните…

0 Comments

Паралел между PAS синдром и „Стокхолмския синдром“ – „Метафората за заложника“

Десислава Христова Даскалова Метафората за заложника отразява динамиката на психологическия контрол, която стои в основата на преживяването на детето, и това ни помага да разберем защо детето приема изкривените вярвания и поведението на отчуждаващия го родител. Детето по същество е психологически заложник на психопатологията на отчуждаващия нарцистичен родител / родител с гранично разстройство. Като заложник на психопатологията на нарцистичния родител, детето е изложено на мощни тактики: 1) Психологически контрол върху поведението, 2) Непредсказуеми психологически мъки и отмъщение за евентуалното…

0 Comments

Благосъстояние на работното място през погледа на организационната психология

Кристина Димитрова студент в спец. „Психология“, ПУ „Паисий Хилендарски“ Психичното благополучие на работното място е от фундаментално значение за дългосрочната ефективност на компаниите. Международната организация на труда е създала комитет по здравето на служителите, който се стреми към „насърчаване и поддържане на най-високата степен на физическо, психическо и социално благополучие на работниците във всички професии“ (2014). От своя страна, британският CIPD (Чартърен институт за персонал и развитие) фокусира вниманието на компаниите именно върху благосъстоянието на служителите: „…здравето и благосъстоянието…

0 Comments