Амбивалентност на майчината фигура – роля и влияние на женския образ при формиране на мъжката идентичност

Габриела Гатева    Настоящата статия има за цел да изясни сложните взаимоотношения майка - син, с оглед на противопоставянето по полов признак, неизбежно възникващото привличане между противоположни, независимо от родовата обвързаност и в тази връзка последващите вътрешни противоречия и конфликти. Ролята на майка, в която влиза жената, не изключва проявленията на нейната женска същност, включително такива, насочени към мъжкото в детето ѝ - сексуалността намира скрити начини да си проправи път.       В етапа на изграждане на…

0 Comments

В преследване на бащиното одобрение – функция на мъжа в индивидуацията на жената

Габриела Гатева       Статията има за цел да осветли отношенията баща - дъщеря и възникващите на тази база отпечатъци върху утвърждаването и формирането на жената; ролята на бащата във формирането на женствеността и сексуалните отношения, които ще има с мъжете. Прави се опит да се намери обяснение как се случва изграждането на женската идентичност, чрез интегриране на мъжките черти в личността на момичето-жена; кои са повратните точки в развитието на момичето, в контекста на семейните отношения и…

0 Comments

Въпросът за символиката в творчеството на Зигмунд Фройд

Ирена Киркова       Този въпрос е всеобхватен и то не само от гледна точка на психоанализата. Символите са основополагащ елемент в много науки като лингвистика, математика, теология, етнология и други. За пример знаците, с които пишем, са символ на определени звуци; в математиката „пи“ е символ на математическа константа, представляваща отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър; полумесецът е символ на ислямската религия; всяка извезана шевица в българските носии носи своето символно значение, включително информация…

0 Comments

Защо навличаме децата?

Десислава Александрова       Началото на пролетта ни доведе и първите топли дни, даващи възможност да наблегнем на дългите разходки в парка, захвърляйки дебелите дрехи. Именно в една от тези прекрасни сутрини попаднах на жена, която извеждаше две деца навън. Момчетата бяха облечени с дебели якета, стегнати от зимен шал, в комплект с подобна шапка на главата. Ясно се виждаше, че децата бяха трудноподвижни в тази „пролетна“ екипировка, подсилена и от зимни ботуши. Ситуацията ми направи впечатление и…

0 Comments

За ползите от детските приказки

Гергана Николова, публикувано в Зеления морски двор на Варна     Голяма част от децата обичат детските приказки. Любопитството към тях зависи от това, кога са се докоснали до вълшебния им свят. Колкото по-рано родителите започнат да четат приказки на децата си, толкова повече интересът към тях се засилва.      Много от нас имат приятни асоциации, свързани с четенето на приказка – изникват спомени от собственото ни детство или такива, свързани с нашите деца. В съзнанието изплува картина…

0 Comments

Развитие на езика в кърмаческия период

Гергана Николова, публикувано в Зеления морски двор на Варна      Първата година от живота е известна като предлингвистичен, или подготвителен период по отношение на езиковото развитие. Преди появата на същинската реч детето усвоява т.нар. "ефективна комуникация":  постига ефект върху възрастните с невербални сигнали (плач, гукане, усмивка), чиято употреба отначало е несъзнавана, но с времето става умишлена и преднамерена, с цел - привличане на вниманието им.     В кърмаческия период (от раждането до около година) бебето се учи…

0 Comments

„Искам да бъда голям/а!“ – за потребността от автономност при децата

Гергана Николова, публикувано в Зеления морски двор на Варна     Играта е основополагаща и изключително важна за детското развитие. Чрез нея се развиват психичните процеси, моториката, социалните умения, както и емоционално-волевата сфера. Играта е една своебразна „работа“ за детето така, както ние възрастните работим. Посредством нея то овладява определени умения, научава нови неща относно съдържанието и функцията на обектите от заобикалящата го среда, учи се да преодолява трудности, надгражда уменията си.      Между втората и третата година…

0 Comments

Ролята на майката за момчетата

Десислава Александрова, публикувано в Зеления морски двор на Варна      В началото на развитието на детето майката заема основна роля при отглеждането. Тя е първият и най-важен обект и за двата пола. Когато бащата се включва активно още в началото, малкото изгражда силна връзка и с него. Това става най-често чрез игрите и споделянето на отговорности между родителите.     Между втората и третата година от развитието на децата те възприемат разликите между половете и се определят като…

0 Comments

„Всичко е език“ и последствията от този факт

Ирена Киркова, публикувано в Зеления морски двор на Варна     Всички сме чували фразите: „Ако излезеш в този вид навън, всички ще ти се смеят!“, „Не викай, защото пречиш на останалите хора!“, „Ако не споделяш играчките си, няма да имаш приятели!“ и др., било то в Детския кът, на площадката, или през собственото си детство. Замисляйки се, в тях има основание: в колкото и свободно време да живеем, все пак има някакви дори естетически критерии, които все още се…

0 Comments

Имплементиране на качествен анализ на съдържанието в произведения от художествената литература в аудио-формат, по отношение на срещащата се в тях психопатология

Явор Ченков, УМБАЛ „Св.Марина“ – Варна, Медицински университет – Варна    Анализът на съдържанието (англ: content analysis) представлява емпиричен метод за количествено и качествено анализиране на текстове в писмени (Horton, N. S, 1986), видео (Schneider, J. 1993; Alexander B Barker, John Britton et. Al, 2019), звукови, и др. формати, чиято цел е достигане до умозаключения и правене на изводи за различни връзки и модели в изследваните текстове.     Един от най-изчерпателните научни трудове, описващ детайлно историята, развитието, компонентите…

0 Comments