Паралел между PAS синдром и „Стокхолмския синдром“ – „Метафората за заложника“

Десислава Христова Даскалова Метафората за заложника отразява динамиката на психологическия контрол, която стои в основата на преживяването на детето, и това ни помага да разберем защо детето приема изкривените вярвания и поведението на отчуждаващия го родител. Детето по същество е психологически заложник на психопатологията на отчуждаващия нарцистичен родител / родител с гранично разстройство. Като заложник на психопатологията на нарцистичния родител, детето е изложено на мощни тактики: 1) Психологически контрол върху поведението, 2) Непредсказуеми психологически мъки и отмъщение за евентуалното…

Continue ReadingПаралел между PAS синдром и „Стокхолмския синдром“ – „Метафората за заложника“

Благосъстояние на работното място през погледа на организационната психология

Кристина Димитрова студент в спец. „Психология“, ПУ „Паисий Хилендарски“ Психичното благополучие на работното място е от фундаментално значение за дългосрочната ефективност на компаниите. Международната организация на труда е създала комитет по здравето на служителите, който се стреми към „насърчаване и поддържане на най-високата степен на физическо, психическо и социално благополучие на работниците във всички професии“ (2014). От своя страна, британският CIPD (Чартърен институт за персонал и развитие) фокусира вниманието на компаниите именно върху благосъстоянието на служителите: „…здравето и благосъстоянието…

Continue ReadingБлагосъстояние на работното място през погледа на организационната психология

Ролята на социалните мрежи за формиране на нов мироглед по време на пандемия и влиянието им върху съзнанието

Анелия Попова доктор, катедра „Медии и обществени комуникации” УНСС Социалните мрежи станаха неизменна част от човешкия живот. Бързият темп на развитие на високите технологии се превърна в определящ фактор, с който вече е невъзможно да не се съобразим. Затова на фокус са не само умението да използваме функционалността в онлайн пространството, но най-вече влиянието, което то упражнява върху психиката ни през цялото време; начинът, по който променя нагласите. Особено в условия на пандемия, когато променливите в мисленето и поведението…

Continue ReadingРолята на социалните мрежи за формиране на нов мироглед по време на пандемия и влиянието им върху съзнанието

„Новата нормалност” – психологически аспекти на реалността или как се живее под маската на COVID-19

Анелия Попова доктор, катедра „Медии и обществени комуникации”УНСС Реалността е философски термин, с който се обозначава всичко, което съществува или съвкупността от действително съществуващи обекти. Отвъд определението обаче, тя не е нищо по-различно от сблъсък на представи, нагласи и очаквания, които лесно могат да се трансформират и променят под тежестта на редица обективни и субективни фактори, и обстоятелства. „Промяна” днес е дума с много и различни социално-психологически значения, и е едно от актуалните определения за реалността. Промяната днес все…

Continue Reading„Новата нормалност” – психологически аспекти на реалността или как се живее под маската на COVID-19

За работата с нарцистични родители

Много специалисти са изправени ежедневно пред ситуация, в която искат да помогнат на детето, но отношението на родителите към тях убива цялото им желание. Говоря за родители, които не спазват уговорените часове, не изпълняват системно и с необходимата сериозност поставените им задачи, постоянно се оплакват, не се интересуват особено от работата с детето, прехвърлят отговорността за напредъка или липсата му изцяло върху специалиста, безкрайно критични са към него и в същото време са безкрайно снизходителни към собствената си работа,…

Continue ReadingЗа работата с нарцистични родители

Рисувайки, аз „говоря“. Чуй какво имам да ти кажа!

Гергана Николова, Ирена Киркова Рисуването е една от любимите дейности на повечето деца. Чрез него са способни да „преразкажат“ това, което се случва в техния вътрешен свят. Тя разкрива детските потребности, преживявания, чувства и емоции. Показва онова, което детето не може или се страхува да изрази с думи. Поради това детската рисунка се явява едно невербално изразно средство. Техниката с рисуването е безценен помощник в изследването на детската душа. Ако вникнат в символиката на нарисуваното, голяма част от възрастните…

Continue ReadingРисувайки, аз „говоря“. Чуй какво имам да ти кажа!

Как ще ги стигнем… (и дали е нужно)?

Работя с деца и техните семейства от около дванадесет години. Пред очите ми се разви епидемията от деца с аустично състояние... която продължава своята прогресия и към днешна дата. Но, това, което ми прави впечатление в последно време е зараждането на една друга вълна от деца с явни девиантни проблеми. Ще дам няколко примера от практиката: 1. Момиче на шест години, единствено дете в семейството, избягва от занималня, тъй като са й направили забележка да не взема играчка от…

Continue ReadingКак ще ги стигнем… (и дали е нужно)?

Изграждане на тоалетни навици у детето

Изграждането на тоалетни навици у детето е един от етапите, съпътстващ детското развитие. Посредством него децата се възпитават на хигиена и чистота. Освен това спомага за развитието на самостоятелността им. Има родители, които държат да научат децата си на гърне възможно най-рано – например, когато започне да стои седнало, или когато проходи. Други считат, че изграждането на задръжни процеси е добре да започне на по-късен етап. От психоаналитична гледна точка периодът между две и тригодишна възраст се определя като…

Continue ReadingИзграждане на тоалетни навици у детето

Накъде водят всички свършени наполовина неща?

Има хора, които започнат ли нещо, независимо за какво се отнася, не се отказват, докато не го финализират. Съществуват и други, за съжаление много повече – които започват нещо, но рядко го довършват. Изоставянето му може да е пред първата изпречила се трудност, след първия успех, или преди финализирането му, когато е важна само крайната крачка. Ще разгледам втората ситуация. При първият вариант може да кажем, че мотивацията не е достатъчно силна. Оттук, с голяма степен на вероятност можем…

Continue ReadingНакъде водят всички свършени наполовина неща?

„Всичко е език“

"Всичко е език" е една от фундаменталните постулати на известния френски психоаналитик Франсоаз Долто. Посветила своето жизнено дело на децата, тя има голям принос към детската психология и в частност - детската психоанализа. В настоящата статия бих искала да засегна въпроса за общуването между възрастни и деца. Темата е обширна, може да бъде разгледана от различни гледни точки и поради това, без да имам претенции за изчерпателност, ще фокусирам вниманието Ви към определен аспект от комуникацията. Ние, възрастните, имаме…

Continue Reading„Всичко е език“