Българска школа за психоанализа

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
играта

Играта и детската автономност

Играта е основополагаща и изключително важна за детското развитие. Чрез нея се развиват психичните процеси, моториката, социалните умения, както и емоционално-волевата сфера. Играта е една своебразна „работа“ за детето така, както ние възрастните работим. Чрез нея овладява и надгражда определени умения, научава нови неща относно съдържанието и функцията на обектите от заобикалящата го среда, учи се да преодолява трудности. Между втората и третата година се формира Аз-образът на детето. Ако преди това се е възприемало като едно цяло с родителя,

майката

Майката и нейната роля за момчето

В началото на развитието на детето майката заема основна роля в отглеждането. Тя е първият и най-важен обект и за двата пола. Когато бащата се включва активно още в началото, малкото изгражда силна връзка и с него. Това става най-често чрез игрите и споделянето на отговорности между родителите. Между втората и третата година от развитието на децата те възприемат разликите между половете и се определят като представители на единия или другия пол. Това става, благодарение развитието на психичните процеси, и

всичко е език

Всичко е език

Всички сме чували фразите: „Ако излезеш в този вид навън, всички ще ти се смеят!“, „Не викай, защото пречиш на останалите хора!“, „Ако не споделяш играчките си, няма да имаш приятели!“ и др., било то в Детския кът, на площадката, или през собственото си детство. Замисляйки се, в тях има основание. В колкото и свободно време да живеем, все пак има някакви дори естетически критерии, които все още се спазват в обществото. Самите те не се изграждат от самосебе си,

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X