Българска школа за психоанализа

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
социални мрежи

Работното място – благосъстоянието му според организационната психология

Психичното благополучие на работното място е от фундаментално значение за дългосрочната ефективност на компаниите. Международната организация на труда е създала комитет по здравето на служителите. Той се стреми към „насърчаване и поддържане на най-високата степен на физическо, психическо и социално благополучие на работниците във всички професии“. От своя страна, британският CIPD (Чартърен институт за персонал и развитие) фокусира вниманието на компаниите именно върху благосъстоянието на служителите. Смятат, че „…здравето и благосъстоянието не трябва да бъдат третирани като „добавки“ или „хубаво

социални мрежи

СРО и Стокхолмския синдром: „метафората за заложника“

Метафората за заложника отразява динамиката на психологическия контрол, в основата на преживяванията на детето. Помага да разберем защо приема изкривените вярвания и поведение на отчуждаващия родител. Детето е заложник на психопатологията на отчуждаващия нарцистичен родител/родител с гранично разстройство. В тази роля е изложено на мощни тактики: 1) контрол върху поведението; 2) непредсказуеми мъки и отмъщение за евентуалното недоволство на нарцистичния родител; 3) награди за удоволствието, изпитано от него. Всичко е комбинирано, за да насочи детето към психологическо предаване на собствените

социални мрежи

Имплементиране на качествен анализ на съдържанието в произведения от художествената литература в аудио-формат, по отношение на срещащата се в тях психопатология

Анализ на съдържанието (англ: content analysis) е емпиричен метод за количествено и качествено анализиране на текстове в писмени, звукови и др. формати. Целта е да се достигне до умозаключения за различни връзки и модели в изследваните текстове. Един от най-изчерпателните научни трудове, описващ детайлно историята, развитието, компонентите и различните техники на анализа на съдържанието е четвъртото издание на Клаус Крипендорф – „Content Analysis: an introduction to its methodology“. Там са разгледани и други важни аспекти като валидността и надеждността на

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X